Til høsten skal ungdomsgruppa (fra 8.klasse) på Lillehammer kulturskole delta på festivalen DUS, De Unges Scene. Den regionale festivalen holdes på Teater Innlandet i mars 2017. Mulighet for å gå videre til den nasjonale festivalen på Det Norske Teatret i mai 2017. Det er fortsatt noen plasser ledig! Meld deg på før 1. juni!

se:www.dus.as


Lærer er Eline Holbø Wendelbo