Dominerende art
Årsaken til at kommunen har startet dette arbeidet er at kjempespringfrø kan fortrenge naturlig forekommende arter. Kjempespringfrø danner tette bestander som gjør det vanskelig for andre planter å etablere seg, og dette kan øke risikoen for erosjon og utvasking. I forbindelse med anleggsarbeider ved flomsikringstiltak i Årettadalen er det også en mulighet for at anleggsmaskinene fører til at planten spres til nye steder. Det er derfor viktig å fjerne så mye som mulig av arten i området.

Omfattende arbeid
Fordi forekomsten av kjempespringfrø i Årettadalen er så stor må det en betydelig arbeidsinnsats til for å få fjernet plantene. Fra Naturvernforbundet er det 10-12 personer som deltar. Lillehammer kommune setter stor pris på at Naturvernforbundet har sagt seg villig til å stille med mannskaper. Arbeidet gjennomføres ved at alle planter rives opp av jord og samles i plastsekker. Plastsekker vil Lillehammer kommune levere til forbrenning. Arbeidet med fjerning av kjempespringfrø vil foregå i uke 32 og 33.

Det er flere forekomster i Lillehammer hvor det burde vært gjort en innsats for å bekjempe kjempespringfrø. Det er kjente forekomster både ved Sundgården, på Jørstadmoen, ved Jorekstad og i Vingrom. Det vurderes tiltak for dette i 2017, i tillegg til at bekjempelsen av kjempespringfrø i Årettadalen må følges opp.