- Dette blir veldig spennende! Jeg har stort sett vært leder i hele min yrkeskarriere, med alt som følger med av administrative oppgaver. Nå kommer jeg enda tettere på et fagområde som jeg er veldig engasjert i, sier Pedersen som begynner i stillingen 1. januar 2017. Han er veldig glad for muligheten og gleder seg til å samarbeide om dette feltet både lokalt, regionalt og nasjonalt.
 
Verdiskaping
Pedersen sier at han kommer til å konsentrere seg om verdiskapingsfeltet med kulturnæring i bred forstand. Men at han også vil se på kommunens rolle og muligheter som utviklingsaktør og tilrettelegger. - Lillehammer har et sterkt kulturliv og en spesiell posisjon nasjonalt i dag, og jeg tror vi har et stort potensiale når det gjelder å utvikle kulturfeltet videre. Lillehammer er Innlandets kulturelle kraftsenter og det vil jeg forsterke. Vi har oppnådd ganske mye, hvor et viktig stikkord har vært samarbeid, både lokalt og nasjonalt. Nå skal vi finne fram til den beste kombinasjonen av å vedlikeholde det som er, samtidig som vi utvikler nytt sammen med næringen, avslutter Pedersen.

God effekt
- Dette gjør det mulig med en mer målrettet satsing på kulturnæringer, sier næringssjef Eirik Haagensen. -Med en slik ressurs kan vi favne mer enn det vi har klart hittil. I framtida vil enkeltpersoner i større grad ha et ønske om å starte sin egen arbeidsplass, og da er det viktig at vi tar en tydelig posisjon inn mot kulturnæringene, hvor relevante samarbeidpartnere kan være eksempelvis Kunnskapsverket og Fabrikken. Som kultursjef har Pedersen ivret for at kultur også er næring, og har stor kompetanse på området, avslutter Haagensen.