Totalt sett har befolkningsveksten siste 12 måneder vært på 294 personer, eller 1,1 %. Dette er den høyeste tolvmånedersveksten siden første kvartal 2010.

Som vanlig i tredje kvartal var det en svært høy tilflytting, knyttet til tilstrømmingen av studenter der det alltid er en del som melder flytting. 762 tilflyttere er, i likhet med befolkningsveksten, totalt, ny rekord for et enkelt kvartal.

Når det gjelder fødselstallene er de i den nedre delen av skalaen om vi ser på de historiske tallene.

Vi ønsker velkommen til alle nye lillehameringer, og ønsker dere som har flyttet ut velkommen tilbake,