Vingnesbrua er eneste forbindelse for gående og syklende mellom bysentrum og Vingnes. Brua er også en del av skolevegen for enkelte elever ved Hammartun ungdomsskole.