Innspill fra blant annet kultursjef Øivind Pedersen, fylkeskultursjef Kyrre Dahl og LIMPI med Ola Dahl og Magnus Beite. Dialog og diskusjon. Påmelding til kulturkonsulent Ragnhild Angard Wefling i løpet av 13. oktober på tlf. 977 64 323.