Campingnæringen er en svært viktig del av norsk reiseliv med over 700 bedrifter og ca. 7 millioner gjestedøgn. Næringen er viktig for det distriktsbaserte næringsliv, genererer høy omsetning for andre bransjer og er i positiv utvikling. 22.november arrangeres en nasjonal konferanse for campingnæringen på Lillehammer Hotel.

"Camping er en bransje i vekst som satser sterkt på kvalitet, opplevelser og nye kundegrupper. La det ikke være noen tvil; campingbedriftene bidrar til stor verdiskaping lokalt og regionalt.  Selv har jeg en oppfattelse av at camping er en ferieform som appellerer til stadig flere.  Kanskje grunnet frihetsfølelsen og muligheten til å reise akkurat dit man vil, men også fordi det er en ferieform som passer for både yngre og eldre, samt familier med barn. Det er en sosial form for ferie, som samtidig gjør det å oppleve nye steder oppnåelig for de aller fleste", sa ordfører Espen Granberg Johnsen i sin åpningshilsen.

Administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, snakket om digitalisering og ny teknologi og betydningen for reiselivsbedriftene. Krohn Devold sa at en av hovedårsakene for suksessen i norsks reiseliv er det teknologisk skiftet i bedriftene og god synlighet i sosiale medier og digitale flater for øvrig. "Ingen bransjer er så digitaliserte som reiselivsbransjen", i følge Krohn Devold. Hun benyttet også sjansen til å ønske velkommen tilbake til NHO Reiseliv sin årskonferanse i 2017 - på Lillehammer Hotel.

I Lillehammer er omtrent hver tredje overnatting denne sommeren foretatt i telt, campingvogn eller bobil. Tar en med hyttegrendene så er halvparten av overnattingene foretatt i selvhushold.  Det er også disse overnattingsformene som har vokst relativt sett mest på Lillehammer fra sommeren 2014-2015.

Les også denne saken fra NHO Reiseliv som blant annet slår fast at Oppland er det største campingfylket: https://www.nhoreiseliv.no/bransjer-og-fakta/camping/nyhet/2016/mot-rekordar-for-camping/