Mennersker med bibolar diagnose møter mange utfordringer i livet. Det kan hjelpe å utveksle erfaringer og mestringsstrategier med andre mennesker som har lignende problemer eller som har funnet en måte å takle problemene på. Det er derfor vi organiserer åpent treff for personer med bipolare lidelser og pårørende på Lillehammer.
Velkommen til Villa utsikten. 29. august, 26. september, 31. oktober og 28. november.

For ytterligere informasjon, klikk her: Plakat