OL-jubileum
I februar 2019 er det 25 år siden OL og Paralympics-94. Det ønsker Lillehammer kommune å markere og har derfor tatt initiativ til å samle gode samarbeidspartnere til et arrangement helga 15. – 17. februar 2019. Byfest blir det lørdag 16. februar. Målet er en markering som formidler historien og er inkluderende samt framtidsretta. 

Norges Olympiske Museum vil i høst starte en «innsamlingsaksjon» av OL-minner fra 1994. De offisielle rapportene om Lillehammer-OL er kjent, men de personlige minnene, gode historiene og publikums bilder er i begrenset grad samlet og formidlet. Dette er en del av vår kulturarv og gjøres nå mens kildene fortsatt er tilgjengelige.  

Best ever
Det var mange som tvilte undervegs i prosessen mot Lillehammer-OL i 1994. Til og med de som var i førersetet: "-Vi får det ikke, Audun! Vi får det ikke! og hvis svenskene får det, da mister jeg troen på menneskeheten." Men svenskene fikk ikke OL og både daværerende ordfører Audun Tron og Ole Sjetne i søkerkomiteen fikk beholde troen. Lillehammer ble valgt ut, gjennomførte og besto med glans; "The best olympic games ever", slo IOC-president Samaranch fast.