Hvordan få en individuell plan

  • Du kan selv be om å få laget en individuell plan eller pårørende
  • Hovedansvaret for å utarbeide individuelle planer ligger i tjenesteapparatet.

Hvem har ansvaret for utarbeidelse av individuell plan

Vi har hovedansvaret for utarbeidelse av individuell plan når du som pasient har tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten (f.eks DPS)  Spesialisthelsetjenesten skal medvirke i planarbeidet. De skal også melde behov for individuell plan til kommunen. Det bør utarbeides bare én plan selv om du som pasient og bruker har tjenester fra flere sektorer.