Risiko for smitte
Det er risiko for å bli smittet dersom du har oppholdt deg i et område med smitte (Hubei-provinsen i Kina) eller vært i kontakt med personer med bekreftet infeksjon. Det er viktig å oppdage, teste og eventuelt isolere mulige tilfeller tidlig. Personer som mistenker at de kan være smittet av koronaviruset skal holde seg hjemme og det er viktig at de kontakter fastlege eller legevakt pr. telefon. Dersom du har spørsmål om eventuelle smitte, ta kontakt med fastlegen din. 

Oppdateres fortløpende
Lillehammer kommune har kontakt med Fylkesmannen i Innlandet og følger med på informasjon fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Kommunen har beredskapsplan og rutiner for håndtering av eventuelle smittetilfeller i kommunen. 

Her finner du ytterligere informasjon:

Folkehelseinstituttets nettsider
Hvordan forebygge smitte
Om smittevern på norsk, engelsk og kinesisk
Smittevern for deg som jobber med reisende