Digital utsendelse

Det er et mål for kommunen å øke graden av digital utsendelse. Dette gir reduksjon i kostnadene og det gir miljømessige gevinster. Det gjør det også lettere for deg som mottar fakturaer fra kommunen. Du har mulighet til å gjøre valg som innebærer at du mottar faktura fra kommunen på andre måter enn via vanlig postgang. De valgene du gjør har kommunen ikke anledning til å endre. Vi har derfor valgt å sette opp litt informasjon om de ulike digitale valgene, hva dette innebærer samt hva som må gjøres for å endre dette valget eller innstillingen.

Rekkefølgen/prioriteringen på forsendelsen av fakturaen fra kommunen er som følger:

 • eFaktura og avtalegiro
 • Digipost
 • Vipps eFaktura
 • eFaktura
 • Papir

Endringer for eFaktura-mottakere fra 15.5.2022

Bankene har endret ordningen med eFaktura-avtaler fra 15.5 2022. Fra dette tidspunkt må eFaktura-mottakere gi en generell aksept for fortsatt være eFaktura-mottaker. Dette omtales som "Ja takk til alle" eller "Alltid eFaktura", avhengig av hvilken bank eller betalingssapp man benytter. Denne endringen medfører også at fakturakrav kun kan bli sendt til den personen som er eier av faktura jfr. personvernlovgivningen (GDPR).

Bankenes endring kan gi følgende konsekvenser for kunder/mottakere/betalere:

 • Har man tidligere mottatt faktura på papir, men har svart Ja takk til Alle eller Alltid e-faktura i sin nettbank vil man motta faktura som eFaktura rett i nettbanken
   
 • Har man tidligere mottatt faktura som efaktura direkte i nettbanken, men nå mottar den som papir/Digipost, så har man ikke aktivert Ja takk til Alle eller Alltid e-faktura i sin nettbank
   
 • Betaler du på vegne av andre via efaktura:
  • Har man opprettet efaktura-avtale på vegne av andre dvs. mottar og betaler faktura for andre i din egen nettbank, så vil efaktura ikke lengre bli sendt til deg som betaler, da bankene kun vil sende dette til den som fakturaen er utstedt til.
  • Har man kombinasjonen Avtalegiro og eFaktura så vil man fortsatt få Avtalegiroen sendt til betaler. Har du behov for å se selve fakturaen må du få denne fra den du betaler for eller ta kontakt med aktuell bank for å se om de har løsning for tilgang.
    

Du kan sjekke om du har gitt samtykke på dette (Ja takk til alle eller Alltid eFaktura) i din nettbank eller Vipps, eller eventuelt kontakte din bank.

Kommunen har ikke mulighet for å gjøre oppslag, aktivere eller avslutte e-fakturaavtaler for våre fakturamottakere.

Se for øvrig informasjon fra bankene/Nets på denne nettadressen:  www.efaktura.no/Privat

Forfallsdatoer

For dem som har kvartalsfakturering av kommunale avgifter, kommer faktura med forfall disse datoene: 

 • 20. mars
 • 20. mai
 • 20. september
 • 20. november

Ønsker du månedlig faktura? Se informasjon i neste punkt.

Fakturering per måned - Lillehammer kommune

Du kan be om å motta månedlig faktura når det gjelder kommunale eiendomsavgifter for vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt. 
Utgangspunktet er at det faktureres fire ganger i året, og du bestemmer selv om du ønsker å endre dette til fakturering per måned. 

Pr. i dag er det bare Lillehammer kommune som har tilbud om månedlig faktura. 
 
Forutsetninger for månedlig fakturering
Du må kunne motta fakturaer digitalt, enten gjennom Avtalegiro, eFaktura, Vippsfaktura eller digital postkasse.  
Du må opprette avtalegiroavtale.
Årlige kommunale avgifter pr. eiendom må overstige 3.600 kr.  

Ytterligere informasjon
Månedlig fakturering kan først starte etter at siste periode med kvartalsvis fakturering er ferdig.
Ved salg av eiendom vil avtale om månedlig fakturering følge med over til ny eier. 
Månedlig faktura vil ha forfall den 20. hver måned.
Vannmåleroppgjøret og endringer for eiendomsskatt vil blir avregnet på faktura for mars.  
 
Hvordan endre til månedlig fakturering 
Fyll ut elektronisk skjema. Skjemaet finner du her.
Vi foretrekker at alle som har mulighet til det, registrerer seg her. Skjemaet tar under ett minutt å fylle ut.
 
Har du ikke mulighet til å fylle ut skjemaet? Ring oss på telefon 61 10 52 42 eller send e-post til gerd.aasen@lillehammer.kommune.no
Vennligst oppgi navn, hvilket gårds -og bruksnummer og adresse avtalen gjelder.  

Trykk her for skjema.

eFaktura

Vi anbefaler alle våre kunder å opprette eFakturaavtale i banken. eFaktura sikrer at fakturaen kommer kjapt frem til din nettbank og den er ferdig utfylt så du slipper å taste kontonummer, kid og beløp. Det eneste du trenger å gjøre er å godkjenne betalingen. Når du har betalt fakturaen oppbevares den elektronisk i nettbanken. På denne måten har du til enhver tid full oversikt over både betalte og ubetalte fakturaer.

Du kan velge å bli varslet på epost hver gang du mottar en ny faktura i nettbanken.

Slik kommer du i gang med eFaktura

Logg deg inn i nettbanken og finn kommunen som tilbyder av eFaktura i nettbanken. Finn frem en tidligere tilsendt faktura fra kommunen og finn din eFaktura-referanse. (eFaktura-referanse er det samme som ditt kundenummer som du finner på fakturaen).

eller

Tilbud i nettbanken. Når du betaler en faktura fra din kommune, vil du i de fleste nettbanker bli spurt om du ønsker å opprette en eFaktura-avtale. Ved å akseptere tilbudet opprettes avtalen, og neste faktura vil da sendes elektronisk rett i din nettbank i stedet for i posten.

Har du mottatt eFaktura uten å ha bestilt det?

Hvis du har opplevd at fakturaen fra kommunen automatisk har blitt opprettet som eFaktura uten at du selv har bestilt dette, så henger det sammen med nyere funksjonalitet i bankene og Vipps.

For en stund tilbake i tid innførte bankene en tjeneste som lar kundene automatisk opprette eFaktura-avtale som gjelder for alle du mottar faktura ifra. Det samme gjelder dersom du har godkjent å få fakturaer gjennom Vipps.
Dette gjelder også selv om det er en god stund siden du har gitt dette samtykket, kanskje uten at det var tenkt å gi slikt samtykket.

Svaret om du har gitt samtykke på et eller annet tidspunkt finner du i din nettbank eller Vipps.

Nedenfor ligger informasjon om hvordan automatikken hos bankene og Vipps er lagt opp.

Dette er dessverre ikke noe vi kan ordne for deg, men innstillinger du selv må endre i din nettbank eller Vipps.

 

I din nettbank

I noen nettbanker har de funksjonen eFaktura "Ja takk til alle" eller "Alltid eFaktura". Dersom du har denne tjenesten aktivert vil det automatisk bli opprettet eFaktura-avtale på alle regninger du betaler. Denne tjenesten kan du skru hvis man ikke ønsker eFaktura, men da vil du ikke få eFaktura fra noen leverandører. Fordelen for deg som liker eFaktura er at du slipper å gjøre jobben selv. Dersom du har spørsmål om dette må du ta kontakt med din bank.

 

I Vipps

Vipps har også opprettet en funksjon der man har mulighet til å få og betale regninger direkte i Vipps. Dersom du har akseptert denne løsningen så har du automatisk huket av for at "Alltid Vipps eFaktura". Denne funksjonen oppretter automatisk eFaktura-avtale når du betaler en regning til en bedrift som har eFaktura. Funksjonen kan du skru av inne fra din profil og regninger og eFaktura.

Skjermbilde fra Vipps:

AyyGx 7V N 9xiAAAAAElFTkSuQmCC

Avtalegiro

AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste fakturaer. Banken sørger for at fakturaene betales direkte fra din konto på forfallsdato. Du beholder full oversikt og kontroll over fakturaene dine, selv om AvtaleGiro trekkene gjøres av banken. Dette er en god løsning for deg som ikke har nettbank eller andre digitale løsninger.

Slik kommer du i gang med Avtalegiro

Logg deg inn i nettbanken og finn din kommune som tilbyder av AvtaleGiro i nettbanken. Da kan du inngå avtale direkte.

eller

Tilbud i nettbanken. Når du betaler din neste faktura fra din kommune, vil du i de fleste nettbanker bli spurt om du ønsker å opprette en AvtaleGiro-avtale. Ved å akseptere tilbudet opprettes avtalen. Du får beskjed når avtalen trer i kraft og må betale fakturaer du får tilsendt i posten som normalt, inntil avtalen er aktivisert

eller

Kontakt din bank direkte for å opprette AvtaleGiro.

 

Kombinasjon av eFaktura og AvtaleGiro

Det er også mulig å ha en kombinasjon av eFaktura og AvtaleGiro. Da blir fakturaen betalt automatisk på forfallsdato og eFaktura m/spesifikasjon av fakturaen vil fungere som varsel for betalingen.

Fakturaen sendes elektronisk til nettbanken din og lagres der.

Her kan du lese mer om hvordan du oppretter eFaktura og avtalegiro i DNB, NordeaSparebank1

Dersom du ikke lenger ønsker å ha efaktura eller avtalegiro, må denne avtalen sies opp i din egen nettbank. Ta eventuelt kontakt med din bankforbindelse for råd og veiledning her.

Vær oppmerksom på at dersom du betaler en faktura fra kommunen for andre enn deg selv (f.eks barn, foreldre, ektefelle), og huker av for å opprette eFaktura-avtale eller avtalegiro på denne, vil fakturaen som gjelder denne også neste gang komme som eFaktura eller avtalegiro til deg. Det er mange som ikke er klar over dette og ikke skjønner hvorfor kommunen sender fakturaen til feil mottaker. De kontakter kommunen for å få hjelp til å ordne opp. Vi har dessverre ingen mulighet for rette opp dette da det er en avtale som du selv har opprettet i din nettbank og du må derfor slette denne avtalen i nettbanken selv.

Endringer i eFaktura og AvtaleGiro
Kunden må selv rette opp eller gjøre endringer i sin nettbank, eller ta kontakt med egen bank for hjelp til å avslutte eller endre en eFaktura-avtale eller AvtaleGiro.

Digipost

Dersom du har opprettet en digital postboks som heter Digipost, vil fakturaer fra kommunen havne her. Dersom du allerede har avtale om eFaktura eller avtalegiro med kommunen vil disse være foretrukket foran Digital Postkasse. Har du opprettet Digipost vil du også motta brev fra offentlige myndigheter her.

Har du digital postkasse, men allikevel ikke ønsker å motta faktura i Digipost kan du reservere deg for dette via denne lenken her; norge.no under Oppdater kontaktinformasjon.

Også på digipost.no kan du finne mer informasjon, f.eks dersom du ikke ønsker å benytte deg av Digipost.

Kommunen sender foreløpig ikke fakturaer til den digitale postkassen eBoks.

Vipps eFaktura

Vipps er en betalingsapp som mange benytter til å sende og motta penger, men den benyttes også til å betale regninger. Dette er et valg som du som kunde har gjort i Vipps-appen din. Det vil si at du har åpnet opp for å betale regninger i Vipps-appen.

Vipps eFaktura sørger for at du kan betale alle digitale fakturaer både i Vipps og i nett- og mobilbank. Du vil få én digital regning, som er tilgjengelig både i nettbank og i Vipps. Det er ingen fare for at du betaler samme faktura to ganger når du betaler med Vipps eFaktura.

Hvordan slår jeg av regninger i Vipps?

Dersom du ikke lenger ønsker å motta fakturaer via VIPPS, må du selv gå inn i VIPPS-appen og lukke valget om å motta fakturaer via Vipps.

 1. Gå inn på profil i Vipps
 2. Velg regninger og eFaktura
 3. Skru av Vis regninger i Vipps

I lenken her kan du få svar på de vanligste spørsmålene og svarene om Vipps

Faktura levert i postkassa

Dersom vi ikke får treff i noen digitale kanaler, vil fakturaen bli levert i postkassa. Våre fakturaer sendes ut uten giroblankett i bunnen. Vi sender ikke fakturaer på e-post.

Har du spørsmål som gjelder en faktura?

Har du mottatt en faktura fra kommunen og har spørsmål som gjelder beløpet/grunnlaget? Ta kontakt med enheten som gir tjenesten du skal betale for. Kontaktinformasjon finner du på fakturaen. Servicetorget i kommunen kan også hjelpe deg å komme i kontakt med aktuell enhet i kommunen.

Har du spørsmål som gjelder betaling/forfall?

Ta kontakt med fakturaavdelingen eller send en epost til fakturamottaket utgfaktu@lillehammer.kommune.no

Fakturaavdelingen har telefontid mellom kl. 10.00 og 14.00. E-post kan sendes og vil bli besvart uavhengig av telefontiden.

Fakturaer som ikke blir betalt ved forfall følges opp av enhet for Kommunal Innfordring. Her kan du lese mer om dem på deres hjemmeside Kommunal innfordring

Har du betalt for mye?

Har du betalt for mye i eiendomsskatt eller kommunale avgifter? Da får du tilbake det du har betalt for mye. Pengene får du utbetalt til kontoen du sist betalte fra.

 

Kreditnota

Har du mottatt kreditnota og allerede betalt fakturaen som kreditnotaen gjelder? Tilgodebeløpet blir tilbakebetalt til det kontonummer som du sist betalte fra. Dette betales ut manuelt i etterkant av forfall på fakturaen.

Dersom du har en annen ubetalt faktura, vil tilgodebeløpet benyttes til å dekke inn denne før eventuelt restbeløp utbetales.