Gruppe over 75 år 

Lillehammer kommune vil innkalle til fjerde dose fra og med uke 34, til aldersgruppen over 75 år. Vaksineringen vil foregå i Håkons hall.

I tillegg til innkallingen vil det være mulig å komme på drop-in i Håkons hall tirsdager og torsdager mellom kl. 08:30 og 15:00. Dette gjelder omgang innbyggere i alderen 75+. 

For innbyggere som bor på helsehuset eller har tjenester fra hjemmetjenesten, vil vaksineringen starte opp i uke 33 og utover.

Andre grupper

Så snart vaksineringen av innbyggere over 75 år er gjennomført, vil innbyggere i alderen 65 til 74 år få tilbud om vaksinering. 

Folkehelseinstituttet vil i løpet av noen få uker komme tilbake med informasjon om tidspunkt for oppstart av vaksinasjon med ny oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Viktig informasjon om fjerde dose

  • Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst fire måneder etter siste vaksinedose.
  • Anbefalingen om ny oppfriskningsdose for nevnte målgrupper gjelder uavhengig av om man nylig har gjennomgått infeksjon.
  • Tidsintervall fra tilfriskning etter gjennomgått infeksjon til ny oppfriskningsdose bør være minimum 3 uker.

Alle innbyggere over 75 år anbefales å benytte seg av den fjerde dosen med koronavaksine. Etter at gruppen over 75 år har blitt vaksinert, vil også innbyggere i aldersgruppen 65 til 74 år få tilbud om en fjerde dose. 

Anbefalingen om fjerde dose kommer fra Helse- og omsorgsdepartementet etter råd fra Folkehelseinstituttet.