Innsatsteamet skal bidra til

  • Å bedre brukers mulighet til fortsatt å bo hjemme
  • Å trygge overgangen mellom sykehus/institusjon og hjem
  • At rehabilitering kan foregå i hjemmet, istedenfor i institusjon
  • Tilrettelgging med hjelpemidler i hjemmet i forbindelse med hjemreise fra sykehus/institusjon

Aktuelle brukere
Innsatsteamet er en tjeneste for de som har hatt en sykdom eller akutt hendelse som gjør det vanskelig å fungere i eget hjem.

Kontaktinformasjon
Dette er ikke en tjeneste det kan søkes direkte om. Saksbehandlere ved Tildelingsenheten avgjør hvem som tildeles tjenesten og fatter vedtak. For mer informasjon, kontakt Tildelingsenheten for helse-og omsorgstjenester, telefon 61 05 05 48.
Telefonen er betjent på hverdager fra kl. 09.00-11.00 og 13.00 - 15.00.