Regionrådet er opptatt av at Stortinget i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan våren 2013, skal vedta å bygge dobbeltspor helt til Lillehammer ila neste planperiode. Derfor har regionrådet vedtatt å støtte arbeidet med alliansebygging og mobilisering for dette alternativet med kr. 200 000. Inter City-prosjektet, som har sitt utspring i Lillehammer næringsforum, er en viktig bidragsyter i denne sammenheng. Det vil bli samarbeide tett mellom prosjektet og kommunenes politiske og administrative ledelse i tida fram mot stortingsbehandlingen.