Organisering

Det interkommunale samarbeidet innen psykisk helse og rus er forankret i regional kommunalsjefgruppe og ansvaret for samarbeidet ligger til interkommunalt fagteam. 

Lovverk og føringer