«Jeg vet» er en digital ressurs som skal bidra til at barnehager og skoler legger til rette for og gjennomfører voldsforbyggende og livsmestringsfremmende opplæring. Ressursen inneholder kvalitetssikrede ressurser for organisering og gjennomføring av barnehager og skolers arbeid med barns kompetanse på vold og seksuelle overgrep (jf. kompetansemål i planverk og rammeplan).

Dette er en nasjonalt anbefalt og kvalitetssikret ressurs som gir den enkelt og tydelig informasjon om hvordan du som lærer kan legge til rette for og gjennomføre forebyggende opplæring om vold og seksuelle overgrep. Du får informasjon om hva du må vite før opplæringen, hvordan du skal gjennomføre opplæringen og hva du må ha lett tilgjengelig dersom vold eller overgrep avdekkes. Ressursen gir deg støtte og veiledning gjennom hele prosessen, og er fleksibel for eventuelle tilpasninger du måtte foretrekke for opplæringen.

Ressursen har som mål å forebygge vold og seksuelle overgrep mot barn. Målet er å gi barn kunnskap om og forståelse for hva ulike former for vold, mobbing, seksuelle overgrep, hvordan vold og overgrep skader og hvem man kan snakke med. Elevene presenteres for flere former for vold som tvangsekteskap, negativ sosial kontroll, pornografi, samt om vold, overgrep, grooming og mobbing på internett.

http://www.jegvet.no/