Jodtabletter er virksomme også etter datostempling, og den faktiske holdbarheten sjekkes hvert år av Norsk medisinaldepot. Kommunen varsles dersom tablettene som kommunen har lagret har fått redusert effekt. Tablettene er utplassert ved barnehager og skoler, helsestasjon og legevakt. 

Egenberedskap
Utover dette er det anbefalt at alle personer under 40 år har jodtabletter lagret hjemme som følge av at atombåter og atomisbrytere jevnlig seiler langs norskekysten. 

Du kan lese mer om bruken av jodtabletter på nettsidene til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. 
Det anbefales også at innbyggerne til enhver tid følger rådene for Egenberedskap fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 

Information about iodine tablets in different languages