Hjelpetelefoner

Utenom våre åpningstider kan du ringe:

 • Mental Helses hjelpetelefon: 116 123
 • Kirkens SOS: 22 40 00 40
 • Vold- og overgrepslinjen: 116 006
 • Legevakt telefon: 116 117 

I kritiske eller livstruende situasjoner skal du ringe øyeblikkelig hjelp på telefonnummer 113.

Gode råd i jula

For noen er jula en tung tid. For enkelte blir opplevelsen av ensomhet og utenforskap sterkere, andre kjenner på savn eller vonde minner. Eller kanskje jula byr på konflikt, rusproblemer og kaos. Da kan det være lurt å legge inn aktiviteter som forskning har vist er med på å øke livskvalitet og psykisk helse.

 • Vær aktiv. Fysisk aktivitet er bra for helsa, kan gjøre at du føler deg bedre og kan gjøre at du sover tyngre. Dette er kanskje ekstra viktig i perioder der livet er vondt: fysisk aktivitet gir et pusterom fra det som er vanskelig og gjør kroppen bedre i stand til å møte utfordringene. Begynn med en aktivitet som det er realistisk at du klarer å gjennomføre: gå en liten tur på 10 minutter, allier deg med noen eller bli med på en treningsgruppe.
   
 • Vær oppmerksom. Når vi har det vanskelig bruker vi ofte mye tid på å gruble over fortiden eller bekymre oss over fremtiden. Vi er kanskje ikke helt tilstede i det vi gjør, fordi vi tenker så mye. Da kan det være nyttig med små øvelser som gjør at vi får kontakt med noe som er utenfor oss selv. Studer lyset på himmelen i 5 minutter, eller studer fargen på stjernene. Lytt til lydene når du er ute og går. Se om du kan se øyenfargen til de du snakker med.
   
 • Forskning peker på at det å gi noe til andre er bra for oss. Vi snakker da ikke om gaver, men om å gi noen en spesiell oppmerksomhet, en tjeneste, et blikk eller liknende. Hjelp noe med å måke snø, smil til de du møter på gata, ta deg tid til å prate med de du møter, send noen en beskjed med noen gode ord. Det å gi noe til andre kan gi en følelse av å bety noe, å høre til, å være viktig for noe eller noen. Omsorg for andre er en omsorg for oss selv.

Du finner også gode råd og hjemmeoppgaver du kan jobbe med selv under veiledet selvhjelp.