Byggearbeid
Årsaken til at det ikke blir mulig å vise filmer, er byggearbeidene som nå pågår i forbindelse med lansering av den nye kinoen i februar 2016. Kinoledelsen skulle gjerne sett at perioden med hel driftsstans var kortere, men aksepterer at det er nødvendig for å få til en mest mulig effektiv prosess. Det jobbes samtidig med å finne alternative løsninger til enkelte filmvisninger i perioden som Lillehammer kino må holde stengt.

Oppgradering
- Med to nye saler er målet å gi publikum et enda bedre kinotilbud og en flott, ny arbeidsplass for de ansatte, sier kinosjef Mari Nørstegård Tomren. I 2016 vil Lillehammer kino huse totalt fem saler, som vil gi et bredspektret kinotilbud for publikum og en god forvaltning av filmene.