Lillehammer kommune veg og trafikk (VT), overtar regulert offentlig vegareal til drif