Fagenhet Innkjøp er kommunenes ressurs- og kompetansesenter for offentlige anskaffelser, og enhetenes samarbeidspartner i anskaffelsesspørsmål.
Fagenhet Innkjøp yter rådgivning, opplæring og informasjon om innkjøp og regelverket for offentlige anskaffelser. Miljø, etikk og sosiale hensyn vektlegges.

Du finner innkjøpskontoret i 5. etasje i rådhuset, Lillehammer kommune.  Vi er:

Innkjøpsleder Eli Ruud Bjørgo
Innkjøpsrådgivere Kajsa Merete Haldsrud, Olav Sørbu og Tor Heggelund
Felles e-postadresse: innkjop@lillehammer.kommune.no