Fagenhet Innkjøp er kommunenes ressurs- og kompetansesenter for offentlige anskaffelser, og enhetenes samarbeidspartner i anskaffelsesspørsmål.
Fagenhet Innkjøp yter rådgivning, opplæring og informasjon om innkjøp og regelverket for offentlige anskaffelser. Miljø, etikk og sosiale hensyn vektlegges.

Du finner innkjøpskontoret i 5. etasje i rådhuset, Lillehammer kommune. Vi er:

Innkjøpsleder Trond-Erik Eriksen
Innkjøpsrådgivere Eli Ruud Bjørgo, Kajsa Merete Haldsrud, Kjell Helge Smehus og Eli Kjønsberg.
Felles e-postadresse: innkjop@lillehammer.kommune.no