Planen består av to deler hoveddeler: 

  1. Selve kommunedelplanen med handlingsprogram ,og
  2. Kunnskapsgrunnlaget, som er en kunnskaps- og faktadel. 

Begge dokumentene er tilgjengelig under.