PLANDOKUMENTER TIL VEDTAK

Planen ble behandlet politisk på følgende datoer:

13. juni: Utvalg for plan og samfunnsutvikling

18. juni: Formannskapet

20. juni: Kommunestyret

Plandokumentene kan lastes ned her:

 

PLANDOKUMENTER VED HØRING

Politisk behandling

Planens juridiske dokumenter:

Temakart:

Kunnskapgrunnlaget:

 

Høringsinnspill/uttalelser til Byplanen
Uredigert og fortløpende samling av innspill – skrevet ut pr. 21.02.19.

Byplanen - høringsinnspill, del 1.pdf

Byplanen - høringsinnspill, del 2.pdf

Byplanen - høringsinnspill, del 3.pdf

Byplanen - høringsinnspill, del 4.pdf

Byplanen - høringsinnspill, del 5.pdf

Regionale myndigheter