PLANDOKUMENTER VED 2. GANGS HØRING - HØRINGSFRIST 5. NOVEMBER

Trykt utgave og store kart av kommunedelplan Lillehammer by - Byplanen finnes på kommunens servicetorg.

Høringsfristen er den 5. november 2019.

Høringsuttalelser sender du til Lillehammer kommune. Vi foretrekker at disse sendes som epost til postmottak@lillehammer.kommune.no.

 

Kunnskapsgrunnlag