Økningen i smitte er størst i aldersgruppen 6-19 år. Innføring av nye retningslinjer med testregime i stedet for karantene og regelmessig testing i situasjoner med smitte er nok årsak til den høye testaktiviteten. At smittetallene stabiliseres nasjonalt kan være et tegn på at kommunene har fått på plass fungerende testsystemer og at modellen for utbruddshåndtering har effekt.

Antall innlagte på sykehus siste to uker har vært stabilt etter økning ukene før. Sammenlignet med tidligere perioder med mye smittespredning er forekomsten av sykehusinnleggelse nå på et lavt nivå. Andel innlagte pasienter som er del- eller fullvaksinert har økt de siste ukene, men fortsatt er flesteparten av nye innleggelser blant uvaksinerte. Risikoen for å bli innlagt med covid-19 i Norge er over 70 % lavere for delvaksinerte og fullvaksinerte, sammenlignet med uvaksinerte.
Det er delta-virusvarianten som dominerer i Norge og det forekommer lite smitte med øvrige varianter.

Status siste to uker i Lillehammer

Antall tilfeller

22

Tilfeller med ukjent smittevei

4

Antall innbyggere i Lillehammer testet for covid-19 (andel av befolkningen)

620 (2,2%)

Andel positive blant personer testet

1,8%

Nye tilfeller per 14.dag per 100.000

88

Spredningspotensial
Smittesituasjonen er stabil på Lillehammer. Den nasjonale situasjonen med økt smitte i yngre aldersgrupper gir risiko for smitte også i Lillehammer. Det er nå ikke pågående utbrudd i Lillehammer. Det er påvist smitte ved 7. trinn på Vingrom skole. Aktuell klasse er definert som nærkontakter og har unntak for karantene ved å følge testregime med to hurtigtester denne uken.

Det er fortsatt høy testaktivitet og det gir gode forutsetninger for å fange opp smitte. Det er økt risiko for smitte blant den yngre delen av befolkningen. Samtidig er det viktig å unngå at barn og unge blir pålagt karantene unødvendig. Rutinemessig testing er viktig for at denne gruppen kan få unntak for karantene. Tilstrekkelig kapasitet i kommunens testapparat er viktig for å håndtere eventuelle større utbrudd.

Vaksinasjonsarbeidet er kommet langt og arbeidet med å vaksinere 12-15-åringene er påbegynt. Vaksinasjonsdekningen i befolkningen på Lillehammer for dose 1 er på 77,4 % og dose 2 er på 70,0 %. Spredningspotensialet vurderes å være moderat.

Sykdomsbyrde
Det er ikke kjent smitte i kommunens helsetjeneste per nå. Risiko for smitte blant risikogruppene vurderes som lav. Sykdomsbyrden knyttet til covid-19 lokalt vurderes som lav.

Vurdering av risikonivå
Det er moderat risiko for utbrudd. Risikonivået i Lillehammer vurderes å være lik N2, som inne bærer at det er lokale og regionale utbrudd som kontrolleres.Insidensen er gjerne noe varierende som følge av utbrudd. Tilfellene kan være begrenset til visse grupper. Testing og smittesporing håndteres greit.