PLANDOKUMENTER VED 2. GANGS HØRING - HØRINGSFRIST 5. NOVEMBER

Trykt utgave og store kart av kommuneplanens arealdel finnes på kommunens servicetorg.

Høringsfristen er den 5. november 2019.

Høringsuttalelser sender du til Lillehammer kommune. Vi foretrekker at disse sendes som epost til postmottak@lillehammer.kommune.no.

 

Notater og kunnskapsgrunnlag