PLANDOKUMENTER

Politisk behandling


Planens juridiske dokumenter:


Temakart:


Kunnskapgrunnlaget:


 

Høringsinnspill/uttalelser til Kommuneplanens arealdel
Uredigert og fortløpende samling av innspill – skrevet ut pr. 21.02.19.
 

Regionale myndigheter

VIDERE PROSESS

Utvalg for plan og samfunnsutvikling er arbeidsutvalg for revisjon av kommuneplanens arealdel. Fram mot vedtak sommer 2019 vil planmaterialet bli drøftet og bearbeidet i dette utvalget. Informasjon kan finnes på kommunens møtekalender