PLANDOKUMENTER TIL VEDTAK

Planen ble behandlet politisk på følgende datoer:

13. juni: Utvalg for plan og samfunnsutvikling

18. juni: Formannskapet

20. juni: Kommunestyret

Plandokumentene kan lastes ned her:

 

PLANDOKUMENTER VED HØRING

1. gangs politisk behandling:

Planens juridiske dokumenter:

Temakart:

Kunnskapgrunnlaget:

 

Høringsinnspill/uttalelser til Kommuneplanens arealdel
Uredigert og fortløpende samling av innspill – skrevet ut pr. 21.02.19.
 

Regionale myndigheter