Målet med denne overordnede planen er at den skal hjelpe oss med å løfte Lillehammers attraktivitet, og at den skal legge til rette for at folk som bor her opplever at de har gode hverdagsliv. Kommuneplanens samfunnsdel er en plan for hele Lillehammer-samfunnet, men også for Lillehammer kommune som organisasjon. 

Kommuneplanens samfunnsdel blir sånn sett førende for en rekke andre planer som er på vei nå, blant dem også Kommunedelplan kultur. Se den vedtatte planen.