Satsingsområder og perspektiver

Kommuneplanens samfunnsdel skal gi oss den strategiske retningen for hva vi har ambisjoner om at Lillehammer skal bli: Hvor er vi, hvor skal vi og hvordan kommer vi dit?

Satsingsområder

 • Gode hverdagsliv
 • Attraktiv kommune
 • Ansvarlig tjenesteprodusent 

Gjennomgående perspektiver

 • Bærekraft
 • Utvikling
 • Samarbeid

Satsingsområder og perspektiver, kommuneplanens samfunndsel

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt 29. september 2022, i sak KS 61/2022.

Lenker

Kommuneplanens samfunnsdel, Lillehammer 2022-2040

Behandlingen av forslag til kommuneplanens samfunnsdel Lillehammer 2042-2040 i formannskapet 20.09.2022

Medvirkning

Et viktig formål med en ny samfunnsdel, er at den skal være et fundament for samarbeid mellom kommunen og andre samfunnsaktører om samfunnsutvikling. Det betyr at vi ønsker innspill og synspunkter fra innbyggere og andre interessenter i kommunen. Prosessen har vært åpen for alle som ønsket å bidra aktivt.

I løpet av våren 2022 ble det holdt møter for ulike grupper i Lillehammer-samfunnet.

Formannskapet vedtok 14. juni å sende planforslaget ut på høring. Selve planforslaget finner du her

Høringsfrist var 9. september 2022.

Tidligere møter

29. mars 2022 - Møte for grender og bomiljøer

Hvordan vil du at ditt nærmiljø skal se ut i framtiden? Lillehammer kommune inviterer grender og bomiljøer til en workshop/arbeidsmøte. Møtet er en del av innbyggermedvirkningen i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. 

Tid: 18.00 til 20.00
Sted: Kulturhuset Banken

Møtet er for alle, men særlig dere som er tilknyttet grender og bomiljøer. For eksempel dere som er engasjerte i disse områdene: Vårsetergrenda, Røyslimoen, Roterud, Rudsbygd, Saksumdal, Jørstadmoen, Fåberg, Vingnes, Vingar, Vingrom, Søre Ål, Nordre Ål, Øvre Ålsbygd og Sentrum.

Påmelding

Av praktiske grunner er det 60 plasser på møtet. 

Påmeldingsfrist: 27. mars 2022

Program

 • Velkommen v/ordfører Ingunn Trosholmen
 • Kort informasjon om planarbeidet v/strategisjef Dag Vågsnes
 • Gruppearbeid/workshop
 • Oppsummering

I workshopen vil sentrale spørsmål, som vi ønsker deres synspunkter på, være: 

 1. Hvilke overordnede grep fra kommunen vil være viktig for å bidra til en god utvikling der du bor?
 2. Hvordan kan grenda/området du bor i selv bidra for å sikre en god utvikling?
 3. Hvordan tror du folk som ikke bor i Lillehammer, ser på Lillehammer-samfunnet og oss som bor her i dag?
 4. Hvordan ønsker du at folk som ikke bor her, skal se på Lillehammer-samfunnet og oss som bor her i 2040?
 5. Er det andre spørsmål du ønsker å løfte fram, og som vil være viktig for utviklingen av Lillehammer-samfunnet fram mot 2040?

Se invitasjonen som er sendt ut til grender og velforeninger: Invitasjon grender og bomiljøer.pdf

29. mars 2022 - Møte for næringslivsforeninger, frivillige lag og foreninger

Lillehammer kommune inviterer næringslivsforeninger og frivillige lag og foreninger til en workshop/arbeidsmøte. Møtet er en del av innbyggermedvirkningen i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. 

Tid: 18.00 til 20.00
Sted: Kulturhuset Banken

Påmelding

Av praktiske grunner er det 60 plasser på møtet. 

Påmeldingsfrist: 27. mars 2022

Program

 • Velkommen v/ordfører Ingunn Trosholmen
 • Kort informasjon om planarbeidet v/strategisjef Dag Vågsnes
 • Gruppearbeid/workshop
 • Oppsummering

I workshopen vil sentrale spørsmål, som vi ønsker deres synspunkter på, være: 

 1. Hvilke overordnede grep fra kommunen vil være viktig for å bidra til en god utvikling på det området din organisasjon/lag/forening er engasjert?
 2. Hvordan kan din organisasjon/lag/forening selv bidra til en god utvikling i Lillehammer-samfunnet?
 3. Hvordan tror du folk som ikke bor i Lillehammer, ser på Lillehammer-samfunnet og oss som bor her i dag?
 4. Hvordan ønsker du at folk som ikke bor her, skal se på Lillehammer-samfunnet og oss som bor her i 2040?
 5. I hvilken grad, og på hvilken måte, er satsingsområdene (gode hverdagsliv, attraktiv kommune, ansvarlig tjenesteprodusent) relevant for utviklingen av Lillehammer-samfunnet fram mot 2040?
 6. Bærekraft, utvikling og samarbeid er tenkt som gjennomgående perspektiver som skal ligge til grunn for arbeidet med alle satsingsområdene. På hvilken måte samsvarer dette med din organisasjons tilnærming?
 7. Er det andre spørsmål/innspill du ønsker å løfte fram, og som vil være viktig for utviklingen av Lillehammer-samfunnet fram mot 2040? 

Se invitasjonen som er sendt ut til næringslivsforeninger og frivillige lag og foreninger: Invitasjon lag og foreninger.pdf