Bruk av kommunevåpen

Kommunevåpenet er beskyttet gjennom straffeloven, og bruk av det er også i regulert i varemerkeloven.

Ønsker du å bruke kommunevåpenet? Kontakt kommunikasjonssjef Kjersti Morset.