Foreningene må være høre til i Lillehammer, og det gis kun kompensasjon for ordinær lokal aktivitet. Som barne- og ungdomsaktivitet regnes at minimum 50% av utøverne er aktive medlemmer og er under 20 år. Ordningen omfatter ikke kommersielle/profesjonelle barne- og ungdomstilbud eller egenaktivitet i selveide lokaler. Tilskuddet dekker ikke spesielle arrangements-/tekniske tjenester og utstyr knyttet til fremføring eller konkurranser.

Tilskuddet utbetales etterskuddsvis for hele det foregående regnskapsår. Foreningene må fremlegge revidert regnskap for faktiske utgifter til husleie/arenaleie. Det vil bli foretatt en skjønnsmessig vurdering av søknadene hvor paraplyorganisasjoner innen idrett og kultur er høringsorgan.

Tilskuddet annonseres på kommunens hjemmeside og i e-post til lag og foreninger registrert i kommunens foreningsregister

Søknadsfristen er 15. juni

Søknadsskjema for kompensasjon for leie.

Har du spørsmål om denne tilskuddsordningen? Send e-post til idrettskonsulent André Holen eller send e-post til avdelingsleder i Kultur og fritid, Maria Seines.