Bakgrunn for prosjektet

Det interkommunale samarbeidet innen brukermedvirkning startet i 2017. Målet for arbeidet var å anbefale et system for hvordan ulike verktøy innen brukermedvirkning kan implementeres og benyttes i kommunene i det interkommunale samarbeidet.  Etter forprosjektet ble det våren 2018 ble vedtatt at Kompetansebanken for psykisk helse og ruserfaring (KB) skulle benyttes i det videre interkommunale utviklingsarbeidet av styret i helseregionen i Sør- Gudbrandsdalen. Det ble opprettet en arbeidsgruppe med 1 ansatt fra hver kommune i tillegg til prosjektleder i 100% stilling. Kompetansebanken har i prosjektperioden formet seg til å bli et godt verktøy for kommunene slik at de kan sikre brukermedvirkning på systemnivå.