Alle innbyggere over 75 år anbefales å benytte seg av den fjerde dosen med koronavaksine. Anbefalingen kommer fra Helse- og omsorgsdepartementet etter råd fra Folkehelseinstituttet.

Beboere ved Lillehammer helsehus, bokollektiv og boliger med heldøgns omsorg vil bli vaksinert på bostedet som tidligere.

Utover dette vil all koronavaksinering foregå i Familiens hus, Storgata 170 på tirsdager og torsdager gjennom hele sommeren;

  • All vaksinering må bestilles på forhånd, via e-post: vaksinetelefonen@lillehammer.kommune.no
    eventuelt via vaksinetelefonen: 919 19 415 mellom klokka 09.00-10.00 på tirsdager og onsdager.
     
  • Det skal ha gått fire måneder siden din siste oppfriskningsdose.
     
  • Etter gjennomgått koronainfeksjon må du være frisk i minimum tre uker før du kan vaksineres.