Rask psykisk helsehjelp (RPH)

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et korttids behandlingstilbud i kommunen for personer over 18 år med mild til moderat angst, depresjon, begynnende rusproblemer og/eller søvnvansker. Det kreves ikke henvisning fra lege. Man kan selv oppsøke tilbudet direkte. Men fastlegen vil i samråd med bruker ofte være en viktig samarbeidspartner, i likhet med øvrige relevante tjenester som DPS/Spesialisthelsetjenesten, NAV og arbeidsgivere. Ansatte i RPH har videreutdanning i kognitiv terapi.

Avdelingsleder: Gunn Kristin Leine Telefon: 908 75 032

Rask psykisk helsehjelp
Åpningstid: 08:00 – 15:30
Adresse: Fåberggata 128
Telefon: 917 13 338 (hverdager 10:00-13:00)

Psyksisk helse og rusteam

Psykisk helse- og rusteam er et oppfølgingstilbud for pasienter som har behov for oppfølging over tid. Avdelingen har ansvar for legemiddelassistert rehabilitering, gruppetilbud, støttesamtaler, og ettervern for tidligere rusavhengige. I tillegg har avdelingen tilknyttet 3 jobbspesialister (IPS) og samarbeider med brukerorganisasjoner som tilbyr likepersonsaktiviteter i Storgata 9B.

Avdelingsleder: Karine Nydahl Telefon: 917 49 861

Psykisk helse og rusteam
Åpningstid 08:00 – 20:00
Adresse: Kirkegata 26
Telefon: 902 51 514 (hverdager 09:00-15:00)

Oppfølgingsteamet

Oppfølgingsteamet gir tett oppfølging til pasienter med alvorlige og langvarige problemer/lidelser. Hovedfokuset er å forhindre tilleggsproblemer og å fremme den enkeltes vei mot bedring og mestring av egen livssituasjon. Avdelingen har ansvar for lavterskeltilbudet i Gamleveien 101, feltpleie, brukerutstyr, medisinansvar, HOL 10 og samarbeidet med FACT-team Sør-Gudbrandsdal. Her er det døgnturnus.

Avdelingsleder: Heidi Fæste Telefon: 971 70 318

Oppfølgingsteamet
Adresse: Kirkegata 26
Telefon: 902 43 733 (hverdager 09:00-15:00)
 

Gjenbruket

Gjenbruket er en bruktbutikk som tilbyr ulike typer arbeidspraksis innen salg og service.  Hovedfokuset er å gi opplæring og arbeideserfaring til personer som av ulike grunner har falt ut av arbeidslivet.

Avdelingsleder: Anne Lene Gaaserud Telefon: 958 77 099

Gjenbruket
Adresse: Moavegen 36
Telefon: 61 05 40 70 (Hverdager 09:00 - 15:00)

Tildelingsenheten for- helse og sosialtjenester

Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester har ansvaret for saksbehandling av tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, og de har anvaret for koordinering av pakkeforløp for psykisk helse og rus. Du finner mer informasjon på Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester sine nettsider.

Tildelingsenheten
Adresse: Storgata 51(Rådhuset)
Telefon: 610 50 548 

Psykososialt kriseteam

Lillehammer kommunes psykososiale kriseteam er ansvarsplassert i tjenesteområdet. Psykososialt kriseteam (PKT) i kommunen er en tverrfaglig gruppe og gis i hovedsak av ansatte i Rask psykisk helsehjelp. PKT bistår det ordinære hjelpeapparatet, og aktiveres ved ulykker, særskilte hendelser og brå død. Det har ikke vaktberedskap, men svarer så raskt det er mulig.

Telefon: 418 60 170 (hverdager 08:00 - 15:30)

Ved akutt sykdom skal du kontakte fastlegen din, etter klokken 16.00 kontakter du legevakt telefon: 116 117. I kritiske eller livstruende situasjoner skal du ringe øyeblikkelig hjelp på telefonnummer 113.

Døgnåpne hjelpetelefoner

Mental Helses døgnåpne hjelpetelefon: 116 123

Kirkens SOS: 22 40 00 40

Her finner du en oversikt fra Rådet for psykisk helse over hjelpetelefoner: Hjelpetelefoner og nettsteder