Rask psykisk helsehjelp (RPH)

Telefon:
917 13 338 (mandag, onsdag og torsdag fra klokken 11.30-13.00)

Besøksadresse:
Fåberggata 128

Avdelingsleder: 
Marit Brandsæter Dahlen,
Telefon: 926 66 731

Les mer om Rask psykisk helsehjelp sine tilbud her.

Psykisk helse og rusteam

Telefon: 
902 51 514 (hverdager 09:00-15:00)

Besøksadresse:
Kirkegata 26

Avdelingsleder: Bente Flaten
Telefon: 410 48 908

Les mer om Psykisk helse- og rusteam sine tilbud  her. 

Oppfølgingsteamet

Telefon:
902 43 733 (mandag til søndag 09:00-21:00)

Besøksadresse:
Kirkegata 26

Avdelingsleder: Gunn Kristin Leine
Telefon: 908 75 032

Les mer om Oppfølgingsteamet sine tilbud her.

FACT-team Sør-Gudbrandsdal

Enhetsleder: Kirsti H. Engan-Skei 
Telefon: 948 73 807

Post- og besøksadresse:
FACT team Sør-Gudbrandsdal
Sykehuset Innlandet
Anders Sandvigsgate. 17
2626 Lillehammer

Les mer om FACT sine tilbud her

Tildelingsenheten for- helse og sosialtjenester

Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester har ansvaret for saksbehandling av tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, og de har anvaret for koordinering av pakkeforløp for psykisk helse og rus. Du finner mer informasjon på Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester sine nettsider.

Tildelingsenheten
Adresse: Storgata 51 (Rådhuset)
Telefon: 61 10 78 48 (hverdager klokken 09.00 - 11.00 og 13.00 - 15.00)

Psykososialt kriseteam

Lillehammer kommunes psykososiale kriseteam er ansvarsplassert i tjenesteområdet. Psykososialt kriseteam (PKT) i kommunen er en tverrfaglig gruppe og gis i hovedsak av ansatte i Rask psykisk helsehjelp. Kriseteamet bistår det ordinære hjelpeapparatet, og aktiveres ved ulykker, særskilte hendelser og brå død. Det har ikke vaktberedskap, men svarer så raskt det er mulig.

Telefon: 418 60 170 

Døgnåpne hjelpetelefoner

Mental Helses døgnåpne hjelpetelefon: 116 123

Kirkens SOS: 22 40 00 40

Her finner du en oversikt fra Rådet for psykisk helse over hjelpetelefoner: Hjelpetelefoner og nettsteder

Øyeblikkelig hjelp

Ved akutt sykdom skal du kontakte fastlegen din, etter klokken 16.00 kontakter du legevakt telefon: 116 117. I kritiske eller livstruende situasjoner skal du ringe øyeblikkelig hjelp på telefonnummer 113.