Hente selvtest - hvor og når?

Hver enkelt kommune skal ha egen henteordning for sine innbyggere. I Lillehammer kan du, uten forhåndsavtale, hente gratis selvtest dersom du har symptomer. Husk munnbind ved henting. Du kan også få andre til å hente for deg.
Testing for andre behov dekkes ikke av kommunen.

Servicetorget i rådhuset:
Mandag til fredag: klokka 08.00-15.00
Storgata 51

Hvordan ta selvtest

NB: Selvtesten tåler ikke minusgrader

Hvordan ta selvtest

Dersom du får test utdelt i plastikkpose, følger du bruksanvisningen under. Får du test pakket i eske/pakning fra produsent: Følg bruksanvisning vedlagt i pakningen. 

1. Vask hendene grundig.
2. Finn fram den sterile prøvetakingspinnen, det lange plastikkrøret, lokket til røret og selve testbrikken.
3. Bøy hodet litt bakover og før prøvetakingspinnen ca 2 cm inn i neseboret, godt inn mot neseveggen. Roter pinnen 4 ganger. Gjenta i det andre neseboret med samme pinne.
4. Før prøvetakingspinnen ned i røret.
Brikke med hvit bakside (Biosensor): Klem sammen røret med fingrene mens du roterer pinnen 5 ganger.
Brikke med blå bakside (Siemens): La pinnen stå i røret i 1 minutt.
5. Ta ut pinnen mens du fortsatt klemmer på røret, slik at mest mulig væske ender i røret. Sett deretter på lokket (med tuten opp).
6. Tilsett 4 dråper i prøvebrønnen på testbrikken. Les av resultatet etter 15 minutter. Ikke la det gå mer enn 30 minutter, det kan gi falske resultater. 
7. Kast testutstyret i vanlig restavfall og vask hendene godt etter testen. 

Du finner også en intstruksjonsvideo om hvordan du tar selvtest her.


Hvordan lese av testsvaret
Vent minst 15 og maks 30 minutter før svaret leses av.  

Positiv test: 1 strek ved C og en strek ved T. OBS: gjelder også ved svak strek.
Negativ test: 1 strek ved C.
Ugyldig test: Ingen strek ved C. Ved ugyldig test bør du ta en ny hurtigtest eller PCR-test ved teststasjonen. 


Hvis prøven er positiv (2 streker)
1. Følg anbefalingene på Helsenorge.no
2. Registrer testsvaret ditt selv på nett. Det gjør du her

PCR-test er kun anbefalt for enkelte grupper. Dersom du har ytterligere spørsmål som ikke besvares via nasjonale eller kommunale nettsider, kan du ringe smittesporing på Lillehammer: 919 19 415.

Hvem kan testes?

Du kan lese mer om testing av koronavirus her.  

Koronatest ved reise

Kommunen tilbyr ikke testing. Private tilbydere kan eventuelt kontaktes ved behov for koronatest ved reise.