I tråd med retningslinjene fra Folkehelseinstituttet kan personer over 75 år ta sin femte dose med koronavaksine. Personer over 18 år kan ta dose 1, 2, 3 eller 4. 
All vaksinering må bestilles på forhånd ved Lillehammer helsestasjon i Familiens hus i Storgata 170.

Telefontid for bestilling av koronavaksine: Tirsdager og torsdager fra klokka 09.00-11.00. Ikke røde dager. Telefon: 919 19 415. 
E-post: vaksinetelefonen@lillehammer.kommune.no
Vaksinering: Det er åpent for vaksinering på torsdager fra klokka 12.00-15.00. 

Merk at det må ha gått minst 6 måneder siden siste dose med koronavaksine.
Kombinasjon av infeksjon og vaksinasjon gir bedre beskyttelse enn vaksinasjon alene og holder seg godt over tid. Behovet for ny dose denne våren er derfor lavere dersom du i tillegg til vaksinasjon har gjennomgått koronasykdom.

Klikk her for Folkehelseinstituttets informasjon om vaksinering.

Vaksinering av barn og unge (5-17 år)

Vaksinasjon av barn og unge under 16 år er noe foreldre kan velge å gjøre. Det er ikke en generell bør-anbefaling fra FHI.

De som derimot bør ta vaksine i denne gruppa er:

  • De som har kroniske sykdommer.
  • De som har nær kontakt med særlig utsatte personer.
  • De som skal oppholde seg i eller reise til land som krever to doser i koronasertifikat for denne aldersgruppen (gjelder ikke alle land).

Se FHIs anbefalinger for vaksinering av barn og unge.

Barn fra 6 måneder til og med 4 år med alvorlig grunnsykdom

  • Kan få koronavaksine etter individuell vurdering av lege som kjenner barnet.
  • Bør få grunnvaksinasjon med tre doser Pfizer/BioTech.
  • Alvorlig grunnsykdom: organtransplantasjon, immunsvikt, kreft, muskelsykdommer, krinisk nyresykdom, alvorlige hjerte- og lungesykdommer.

Barn mellom 5 og 11 år

Barn 5-11 år får egne barnedoser av vaksinen. Immunitet gjennom infeksjon, med eller uten én dose vaksine, også kan gi bred og varig beskyttelse hos barn og unge. Dersom du ønsker å vaksinere barnet ditt i alderen 5-11 år ber vi deg ta kontakt med vaksinetelefonen@lillehammer.kommune.no, da vil dere få time.

12-15-åringer

Husk at barn under 16 år må ha med seg samtykke fra begge foreldre med foreldreansvar.
Samtykkeskjema finner du her: Samtykkeskjema - vaksinasjon av barn og unge under 16 år - FHI

16- og 17-åringer

Dersom du har fylt 16 år kan du møte til vaksinasjonen uten å vise til samtykke fra foreldre eller foresatte. Du må vite fødselsnummeret ditt. 

Dersom du fyller 16 år senere i 2021 må du ha samtykke fra foreldre/forelder/foresatt(e). Ved delt foreldreansvar må begge samtykke til vaksinering. 

  1. Ved delt foreldreansvar: Enten kan begge foresatte bli med deg til vaksinasjonsstedet, eller så kan du ha med godkjent dokumentasjon fra den ene eller begge som eventuelt ikke møter. Et bilde på mobilen av foresattes ID (med foto) samt en tekstmelding om at de bekrefter at du skal vaksineres er godt nok.  
  2. Ved eneansvar: Foresatt kan enten bli med deg til vaksinasjonsstedet, eller du kan ha med godkjent dokumentasjon fra din foresatte. Et bilde på mobilen av foresattes ID (med foto) samt en tekstmelding om at vedkommende bekrefter at du skal vaksineres er godt nok. 

Dersom du har spørsmål, kan du sende en henvendelse til vaksinetelefonen@lillehammer.kommune.no

Til studenter

Alle studenter som oppholder seg i Lillehammer i forbindelse med studiene kan bli vaksinert med dose 1, 2 ,3  og 4 her. Så langt det er tilgjengelige doser kan du velge vaksinetype selv. 

Dersom du har mottatt doser i utlandet eller tidligere er smittet med koronavirus: send en e-post om dette til vaksinetelefonen@lillehammer.kommune.no og legg ved ditt fulle navn, fødselsdato og telefonnummer, så vil du bli kontaktet om videre framdrift.
Utvekslingsstudenter som studerer i Norge og skal vaksineres her, oppfordres til å skaffe seg D-nummer, slik at de lettere kan registreres.  

Gjennomgått korona og vaksinering

Dersom du for få dager siden er blitt smittet med koronaviruset skal du vente med å vaksinere deg. For å endre en eventuell timeavtale for koronavaksinering, ring vaksinetelefonen i åpningstiden eller ta kontakt via e-post: 
vaksinetelefonen@lillehammer.kommune.no
 

Les anbefalingene til Folkehelseinstituttet dersom du har gjennomgått covid-19 og lurer på om du skal ta flere doser. Merk at det er forskjell på om du har gyldig dokumentasjon på gjennomgått sykdom fra Norge eller ikke.

Om vaksinen

Lillehammer kommune benytter vaksinetypene Pfizer BioNTech og Moderna og Novavax  samt variantvaksinen Comirnaty Original/Omicron BA 1. Den siste beskytter bedre mot omikron, men både de etablerte vaksinene og den nye varianten beskytter like godt mot alvorlig sykdom. 
Du kan lese mer om dette her. 

Tidlig i vaksineringa ble også AztraZeneca benyttet til helsepersonell, før bruken av vaksinetypen ble stoppet nasjonalt. 
Her kan du lese Folkehelseinstituttets informasjon om koronavaksinen.


 

Spørsmål?

Da kan du sende henvendelsen din hit: vaksinetelefonen@lillehammer.kommune.no
Legg da ved ditt fulle navn, fødselsdato og telefonnummer, så vil du bli kontaktet.