Vaksinering er gratis og frivillig, men helsemyndighetene anbefaler vaksinering. 

Lillehammer kommune er i rute med koronavaksinering og kommunen vil få tilsendt vaksineringsdoser hver uke. Hvor mange doser kommunen vil motta ukentlig avgjøres av helsemyndighetene kort tid før forsendelse. Hvor fort vaksineringen går er avhengig av dette, men det er forventa at det vil ta flere måneder før koronavaksineringen i Lillehammer er sluttført. 

N.B Denne informasjonssiden oppdateres fortløpende, merk at det kan komme endringer.


Innkalling til vaksinering
Du blir innkalt til koronavaksinering når det er din tur. Noen blir vaksinert hos sin fastlege, andre blir vaksinert i Håkons Hall. Innkalling skjer automatisk når det er din tur, og du skal ikke foreta deg noe for å bli innkalt. 
I innkallinga vil du få beskjed om hvor og når du skal møte. Innkallinga foregår enten via helsenorge.no, tekstmelding eller oppringing til din telefon. Alle som fra før av ikke har registrert seg som bruker av helsenorge.no, oppfordres til å gjøre det ved å trykke her.
Innbyggere som av ulike grunner ikke kan besvare en innkalling via disse kanalene, vil kunne henvende seg til kommunens vaksinetelefon for manuell timeregistrering. Det er ikke mulig å selv bestemme tidspunkt for vaksinering. 
Det presiseres at innkalling vil komme kun få dager før vaksinering for å avpasse opp mot antall vaksinedoser kommunen mottar. 

Disse legesentrene/-kontorene deltar i vaksineringen:

Bryggeriet legesenter
Legetorget legesenter
Lillehammer legesenter
Toppen legesenter
Lege Bent Joro
Lege  Egon Krøll

I hovedsak skal disse legesentrene/-kontorene vaksinere sine listepasienter i risikogruppene selv. Unntaket er Bryggeriet legesenter, som kun skal vaksinere sine listepasienter i gruppen 85 +.
Øvrige listepasienter ved legekontorene samt andre innbyggere som ikke er tilknyttet de utvalgte legekontorene, blir vaksinert i Håkons hall. 
Det er viktig at alle møter til eksakt tidspunkt for vaksinering på grunn av smittevernhensyn. Husk at du ikke kan møte til vaksinering dersom du har symptomer på koronavirus. 


Rekkefølge, vaksinering 
Lillehammer kommune følger nasjonale retningslinjer om hvilke grupper som skal prioriteres først for vaksinering. Her er prioriteringene:

Gruppe 1.   Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
Gruppe 2.   85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
Gruppe 3.   75-84 år
Gruppe 4.   65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp
Gruppe 5.   55-64 år med spesifikk underliggende sykdom 
Gruppe 6.   45-54 år med spesifikk underliggende sykdom
Gruppe 7.   18-44 år med spesifikk underliggende sykdom
Gruppe 8.    55-64 år
Gruppe 9.   45-54 år 
Gruppe 10.  Resten av befolkningen

Barn og ungdom under 18 år og gravide eller ammende skal ikke vaksineres. 
Her kan du lese mer om regjeringas prioriteringer.


Tid for vaksinering
Her finner du oversikt over vaksinering per uke. Lista vil utvides etter hvert som kommunen mottar informasjon om antall doser kommunen blir tildelt.

Når Hvem Hvor Antall doser Status
UKE 1 Gruppe 1
(beboere)
I institusjon 137 Vaksinering ferdig.
UKE 2 Gruppe 1
(beboere og utvalgte helsepersonellgrupper)
I institusjon og Haakons hall 144

Vaksinering ferdig.

UKE 3  Gruppe 2
(85+ og utvalgte helsepersonellgrupper)
Haakons hall 102 Vaksinering ferdig.
 
UKE 4 Gruppe 2
(85+ og utvalgte helsepersonellgrupper)
Legesenter/-kontor 276

Vaksinering ferdig.

UKE 5 Gruppe 2
(85+ og utvalgte helsepersonellgrupper)
Legesenter/-kontor 582 Dose 1 er satt denne uka.
UKE 6 Gruppe 2
(85+ og utvalgte helsepersonellgrupper)
Haakons hall 444 Dose 1 er satt denne uka.
UKE 7 Gruppe 3
(75-84 år)
Legesenter/-kontor 330 Dose 1 er satt denne uka.
UKE 8  Gruppe 3
(75-84 år)
Legesenter/-kontor 438  
UKE 9 Gruppe 3
(75-84 år)
Haakons hall 432  
UKE 10   Gruppe 3
(75-84 år)
     

 

Vaksinetelefon 
Lillehammer kommune har opprettet en vaksinetelefon. Her kan du ringe dersom du har spørsmål i forbindelse med koronavaksinering i Lillehammer. Innbyggere som allerede har mottatt kommunens vaksineinnkalling via helsenorge.no eller telefon, men har problemer med å besvare den, kan også henvende seg til vaksinetelefonen for manuell timeregistrering. 
Det er ikke mulig å selv bestille time for vaksinering, kommunen sørger for at du blir innkalt når det er din tur.

Telefonnummeret til kommunens vaksinetelefon er 911 50 112.
Den er åpen mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokka 09.00-14.00. Torsdag er er vaksinetelefonen åpen 09.00-11.00. Telefonen er betjent med helsepersonell.


Om vaksinen
Kommunen vil motta vaksiner som er opptint. Da har de bare noen få dagers holdbarhet. Det er et begrenset antall vaksinedoser til rådighet, det er derfor svært viktig at en møter til avtalt tidspunkt for vaksinering, slik at dosen ikke går til spille. Vaksinen må settes to ganger, med minimum 21 dager imellom. 

Her kan du lese Folkehelseinstituttets informasjon om koronavaksinen.