Både Lilletorget og Stortorget i Lillehammer sentrum sperres av på grunn av de høye juletrærne som nylig er satt opp. Bileiere oppfordres til å fjerne biler umiddelbart fra Stortorget. Inngangene til Søndre park sperres også.  

Du kan lese mer om værforholdene hos yr.no.