Kreftkoordinator Anne Myhrsveen Steine har kontor på Tildelingsenheten for helse-og sosialtjenester og treffes på mobilnummer 469 23 729.