Midlene kan brukes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygning, men ikke til vedlikehold eller drift. Det er kun allmennyttige anlegg som får tilskudd, det vil si at kommersielle aktører ikke kan søke. For aksjeselskap må vedtektene godkjennes, og det må framkomme at det er et allmennyttig, ikke-kommersielt selskap.

Les mer søknadsprosessen for fylkeskommunens tilskuddsordning for kulturarenaer her.

Spørsmål om kommunens behandling av søknadene rettes til avdelingsleder Maria Seines, tlf. 611 05 138.