Lillehammer kommunes kulturstipend skal tildeles lokale kulturaktører, personer eller institusjoner som er bosatt i Lillehammer kommune. Stipendet skal sette stipendiaten i bedre stand til å arbeide med sin utdannelse og utvikling. Kulturstipendet er på kr 25 000.

Årlig søknadsfrist er 1. oktober.  For mer informasjon, kontakt avdelingsleder Maria Seines.

Søknadsskjema kulturstipend

Retningslinjer kulturstipend