Hvem kan søke?

Du kan søke hvis du/dere er en av disse:

  • Kulturutøver
  • En gruppe kulturutøvere 
  • Kulturinstitusjon

Enkeltpersoner må være bosatt i Lillehammer. Organisasjoner må være basert i Lillehammer.

Formannskapet vedtar hvem som skal motta stipendet etter råd fra et stipendutvalg. Stipendutvalget består av kultursjef, leder for utvalg oppvekst, utdanning og kultur, representanter fra kulturinstitusjoner, utøvende kunstnere og frivilligheten. Både stipendutvalget og Formannskapet har anledning til å fremme egne kandidater i tillegg til de innkomne søknadene.

 

Hva kan du søke tilskudd til?

Målet er at du/dere skal kunne fortsette med utvikling og utdannelse, og få bedre forutsetninger for å fortsette å bidra til kulturlivet i Lillehammer. Du kan søke tilskudd til videreutvikling eller prosjekter som gjør deg

Stipendordningen skal bidra til at flere ulike kulturuttrykk styrkes.

 

Hvor mye tilskudd kan du søke om?

Stipendet er på 25 000 kroner.

Søknadsfrist og søknadsskjema

Årets søknadsfrist er 1. oktober.

Du søker gjennom et digitalt søknadsskjema for kulturstipend. Skjemaet publiseres her i god tid før søknadsfristen.

I søknadsskjemaet ber vi om:

  • Kontaktinformasjon til deg/dere som søker
  • Informasjon om din utdanning og kulturerfaring så langt
  • En plan for hvordan du ønsker å bruke stipendet og hva det kan bety for kulturlivet i Lillehammer

I skjemaet ber vi deg logge inn med ID-porten for at du skal kunne lagre arbeidet underveis og se kopi av søknaden din senere.