10. september Dialogmøte- Pårørende i rustjenesten (Lillehammer)

Rustjenesten i Lillehammer kommune ønsker å få innspill til tilbud for pårørende.
 
Hvilke behov har du som pårørende, og hva mener du er viktig at Rustjenesten tilbyr?  
 
Vi inviterer deg med erfaringer som pårørende for mennesker med rusutfordringer til å gi tilbakemelding på hva du mener om teamet på dialogmøte.
Deltakere fra Øyer, Gausdal, Ringebu, Nord-Fron, Sør-Fron og Lillehammer kommune er velkomne til å delta.
 
Tid: 10. september klokken 16:00 – 18:00
Sted: Gamleveien 101
Antall deltakere: 10
Dialogmøte er gratis og det blir enkel servering
 
Velkommen!

24. september Dialogmøte - Gir vi god nok informasjon om våre tjenester? (Øyer)

Øyer kommunes psykisk helse og rustjeneste ønsker å få tilbakemeldinger om informasjonen på våre nettsider og i vår brosjyre. 
 
Hva mener du er viktig i informasjonen på nettsiden, i vår brosjyre og hva mener du er viktig å vite når du trenger tilbud og tjenester fra oss?
 
Vi inviterer vi deg som har erfaringer med psykisk helse og/eller rusutfordringer til å gi tilbakemelding på hva du mener om temaet på dialogmøte. Pårørende er også velkomne. Deltakere fra Øyer, Gausdal, Ringebu, Nord-Fron, Sør-Fron og Lillehammer kommune er velkomne til å delta.
 
Tid: 24. september klokken 12:00 – 14:00
Sted: Kongsvegen 1553, Tretten
Antall deltakere: 10
Dialogmøte er gratis og det blir enkel servering.

Anonym spørreundersøkelse: Gi din tilbakemelding om feedbackinformerte tjenester! (FIT)

Mottar du tjenester innen psykisk helse og rus i Lillehammer kommune og bruker feedbackinformerte tjenester (FIT) ønsker vi din tilbakemelidng på hvordan du opplever å bruke ipaden i din behandling. Spørreundersøkelsen tar ca 5 minutter, og du er helt anonym. Følg denne linken for å gi din tilbakemelding. 

Anonym spørreundersøkelse: Hvilke tilbud ønsker du fra Villa Utsikten?

Villa Utsikten ønsker å videreutvikle tilbudet og trenger deres tilbakemeldinger.  Spørreundersøkelsen tar ca fem minutter. 

For ansatte i tjenesteområdet følg denne linken for å gi din tilbakemelding.  

For innbyggere/brukere/deltakere/pasienter/pårørende følg denne linken for å gi din tilbakemelding.

Anonym spørreundersøkelse: Hva synes du om Ringebu sine nettsider?

Rus og Psykisk helsetjeneste i Ringebu ønsker å vite hva du synes om deres nettsider.
Spørreundersøkelsen tar ca fem minutter.

Følg denne linken for å gi din tilbakemelding. 

Anonym spørreundersøkelse: Hva synes du om Nord-Fron sine gruppetilbud?

Tjenester for Rus og Psykisk helse i Nord-Fron ønsker å utvikle sine gruppetilbud. Vi ønsker å høre hvordan du opplever Kafé 13 og andre gruppetilbud i kommunen. 

Spørreundersøkelsen tar ca fem minutter.  

Følg denne linken for å gi din tilbakemelding. 

Anonym spørreundersøkelse: Hva synes du om Sør-Fron sine nettsider?

Tjenester for Psykisk helse og Rus i Nord-Fron kommune ønsker å få tilbakemelding på siden nettsider. 

Hva mener du er viktig informasjon på nettsidene, og hva mener du er viktig å vite når du trenger tilbud og tjenester fra oss? 

Spørreundersøkelsen tar ca. fem minutter. 

Følg denne linken for å gi din tilbakemelding.