9. desember: Dialogkafé

Velkommen til høstens dialogkafé!

Er du nyskjerrig på hva vi har gjort siden oppstarten i januar? Kom på vår dialogkafé 9 desember, hvor du får høre mer om kommunenes arbeid med brukermedvirkning på systemnivå. Tema for dagen utover kommunenes presentasjoner er gode praksiser i pårørendearbeid.

Oline Dalen fra Veiledningssenteret for pårørende kommer, det samme gjør Heidi Bugge NIlsen og Steinar Frøseth fra Sagatun brukerstyrte senter for å fortelle om deres erfaringer med pårørende arbeid.

Arrangementet er gratis og det blir enkel servering.

28. januar: Dialogmøte sammenslåing Villa Utsikten og psykisk helseteam

Villa Utsikten og psykisk helseteam blir en avdeling fra 1. januar, og har i samarbeid med Kompetansebanken satt opp 3 dialogmøter våren 2020. Dette for å sikre brukermedvirkning og informasjon i denne prosessen. Utfyllende infomrasjom om tema tilknyttet dialogmøte blir lagt ut i begynnelsen av januar. 

Sted: Lillehammer rehabiliteringssenter, Storgata 9. 

Dialogmøte er gratis og det blir enkel servering.

5 februar: Dialogmøte pasientrettigheter

Vi utarbeider kurs i pasientrettigheter sammen med pasient- og brukerombudet. Derfor inviterer vi deg til dialogmøte for å kartlegge hva som er viktig å informere om i et slikt kurs fra et bruker- og pårørendeperspektiv. Nærmere informasjon om sted legges ut i januar.

Tid: 5. februar klokken 12:00 - 14:00

25. februar: Dialogmøte sammenslåing Villa Utsikten og psykisk helseteam

Villa Utsikten og psykisk helseteam blir en avdeling fra 1. januar, og har i samarbeid med Kompetansebanken satt opp 3 dialogmøter våren 2020. Dette for å sikre brukermedvirkning og informasjon i denne prosessen. Dialogmøte er gratis og det blir enkel servering. Utfyllende informasjon om tema tilknyttet dialogmøte blir lagt ut i januar. 

11. mars: VIP - forum workshop

Brukerorganisasjonen tilknyttet VIP-forum hos Fylkesmannen i Innlandet inviterers til en workshop i forbindelse med utarbeidelse av en konferanse. Kompetansebanken står for innkalling og veiledning denne dagen. Velkommen! 

Tid: 11. mars klokken 10:00 - 14:00 Lokaler blir bestemt utfra antall påmeldte orgnisasjoner. 

For spørsmål om VIP forum ta kontakt med: Mariann Haukland  nestleder Sagtun eller Arild Bækkevold seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Innlandet

24. mars: Dialogmøte sammenslåing Villa Utsikten og psykisk helseteam

Villa Utsikten og psykisk helseteam blir en avdeling fra 1. januar, og har i samarbeid med Kompetansebanken satt opp 3 dialogmøter våren 2020. Dette for å sikre brukermedvirkning og informasjon i denne prosessen. Dialogmøte er gratis og det blir enkel servering. Utfyllende informasjon om tema tilknyttet dialogmøte blir lagt ut i februar. 

22. april: Kurs i pasientrettigheter

Velkommen til vårt nye kurs!

Kurs i pasientrettigheter i samarbeid med Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland. På kurset vil du vil få Informasjon om Kompetansebanken og Pasient- og brukerombudet, dine pasient- og brukerrettigheter i kommunene, med mer. Mer informasjon om kursinnholdet kommer etter vårt dialogmøte den 5. februar. 

Kurset er for alle som har interesse for pasientrettigheter eller ønsker å vite mer om temaet uavhengig fag- og erfaringsbakgrunn. Kurset er gratis og alle deltakere får kursbevis.

Forhåndspåmelding: Kurs i brukermedvirkning

Vi setter opp nye kursdatoer for kurs i brukermedvirkning i løpet av januar 2020. Du kan allerde nå melde din interesse for å delta på kurset ved å bruke skjemaet på denne siden.

På kurset vil du vil få Informasjon om kompetansebanken, hva er brukermedvirkning, om tilbud i kommunene, hvordan bruke dine erfaringer i møte med helsetjenesten, empowerment med mer. Kurset er uforpliktende og alle får kursbevis. Kurset er for alle som har interesse for brukermedvirkning eller ønsker å vite mer om hva det er uavhengig fag- og erfaringsbakgrunn. Kurset er gratis.