18. februar: Informasjonsmøte tilbud til unge voksne (Gausdal)

Den psykiske helsen kan være sårbar i ungdomsårene og i overgangen til voksenlivet. Vi vet hvor viktig det er å ha noen å prate med eller ha en aktivitet å gå til, spesielt når ting blir vanskelig. Psykisk helse og rustjeneste i Gausdal kommune startet opp et tilbud til unge voksne mellom 16-35 år i samarbeid med Kompetansebanken. Vi ønsker å informere om dette tilbudet til samarbeidspartnere og brukerorganisasjoner.

Sted: Kommunestyresalen, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal
Klokken: 12:00 - 13:00

Utover informasjonsmøtet er tilbudet åpent hver tirsdag fra klokken 11:00 - 14:00. 

For mer informasjon og påmelding kan du kontakte Anita på telefon: 907 08 285 eller e-post: Anita.harstadhaugen@gausdal.kommune.no

20. februar: Arbeid og utdanning (unge og arbeidsliv)

Psykisk helse og rusarbeid i Lillehammer kommune er i utvikling av et tilbud for deg mellom 18-30 år som står utenfor arbeidslivet og utdanning.

Vi vil gjerne ha innspill fra deg som har stått utenfor arbeidsliv og utdanning når du var mellom 18 - 30år. Hva mener du skal til for å gi et godt tilbud for å sikre overgangen til arbeidslivet eller utdanning? Vi håper du tar med deg dine innspill og erfaringer og møter oss! Vi serverer pizza :)

Dato: Torsdag 20. februar, kl. 17.00 – 19.00
Sted: Lillehammer Rådhus

For mer informasjon og påmelding ta kontakt med Maria på telefon: 909 87 308 eller e- post: maria.solheim.okland@lillehammer.kommune.no

25. februar: Minikurs i brukermedvirkning (Villa Utsikten og psykisk helseteam)

Villa Utsikten og psykisk helseteam ble en avdeling 1. januar, og har i samarbeid med Kompetansebanken satt opp møtepunkter for å sikre brukermedvirkning og informasjon i denne prosessen. Etter tilbakemeldinger fra første informasjonsmøtet har vi satt opp et minikurs i brukermedvirkning på 2 timer hvor hovedtema vil være forskjeller på brukerstyring og brukermedvirkning.

Tid: Tirsdag 25. februar Klokken: 13:00 - 15:00 
Sted: Villa Utsikten, Storgata 9b, 2690 Lilllehammer

Kurset er gratis, og det blir enkel servering. 

9. mars: Dialogmøte om nettside og informasjon (Sør-Fron)

Psykisk helse- og rustjeneter i Sør-Fron kommune ønsker å gjøre sine tilbud synlig og lett tilgjenglige for sine innbyggere. I samarbeid med Kompetansebank inviterer vi deg som har erfaring med psykisk helse og/eller rusutfordringer til å gi tilbakemelding på hva du mener om nettsidene våre og vår brosjyre. Pårørende er også velkommne. 

Tid: 9. mars klokken 12:00 - 14:00 

Sted: Sørheim omsorgssenter, Sørheimsvegen 15, 2647 Sør-Fron

Dialogmøte er gratis og det blir enkel servering.

11. mars: VIP - forum workshop

Brukerorganisasjonen tilknyttet VIP-forum hos Fylkesmannen i Innlandet inviterers til en workshop i forbindelse med utarbeidelse av en konferanse. Kompetansebanken står for innkalling og veiledning denne dagen. Velkommen! 

Tid: 11. mars klokken 10:00 - 14:00 Lokaler blir bestemt utfra antall påmeldte orgnisasjoner. 

For spørsmål om VIP forum ta kontakt med: Mariann Haukland  nestleder Sagtun eller Arild Bækkevold seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Innlandet

18. mars: Dialogmøte pasientrettigheter

Vi utarbeider kurs i pasientrettigheter sammen med Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland. Vi inviterer deg til dialogmøte for å kartlegge hva som er viktig å informere om i et slikt kurs fra et bruker- og pårørendeperspektiv.

Tid: 18. mars klokken 12:00 - 14:00

24. mars: Dialogmøte sammenslåing Villa Utsikten og psykisk helseteam

Villa Utsikten og psykisk helseteam ble en avdeling 1. januar, og har i samarbeid med Kompetansebanken satt opp møtepunkter for å sikre brukermedvirkning og informasjon i denne prosessen. Utfyllende informasjon om tema blir lagt ut i begynnelsen av mars.

21. april: Kurs i pasientrettigheter

Velkommen til vårt nye kurs!

Kurs i pasientrettigheter i samarbeid med Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland. På kurset vil du vil få Informasjon om Kompetansebanken, Pasient- og brukerombudet, dine pasient- og brukerrettigheter i kommunene, med mer. Mer informasjon om kursinnholdet kommer etter vårt dialogmøte den 5. februar. 

Kurset er for alle som har interesse for pasientrettigheter eller ønsker å vite mer om temaet uavhengig fag- og erfaringsbakgrunn. Kurset er gratis og alle deltakere får kursbevis.

13. mai: Kurs i brukermedvirkning

Velkommen til kurs i brukermedvirkning! 

På kurset vil du vil få Informasjon om kompetansebanken, hva er brukermedvirkning, om tilbud i kommunene, hvordan bruke dine erfaringer i møte med helsetjenesten, empowerment med mer. Kurset er for alle som har interesse for brukermedvirkning eller ønsker å vite mer om hva det er uavhengig fag- og erfaringsbakgrunn. 

Pris/servering: Kurset er graits. Det blir servert enkel lunsj. 

Tid: 13 mai klokken 10.00 - 14:00
Sted: Nedregata 50, 2640 Vinstra