Angstmestringskurs

Hva er angstmestringskurs?
Dette er et kurs for mennesker med ulike typer av angst. Kurset inneholder veiledning og eksponering i trygge rammer.

Hva går kurset ut på?
Kurset inneholder veiledning i måter å forstå og håndtere angst på gjennom å finne mestringsstrategier og oppnå mestring av egen angst. I tillegg til å redusere risikoen for tilbakefall.

Målet med kurset
Styrke troen på egen mestring og betydning.
Forebygge isolasjon og nedstemthet/depresjon.
Kjennskap til ulike metoder og teknikker for mestring av angst.

Praktiske opplysninger
Kurset er strukturert og lagt opp etter faste rammer. Før kursstart blir du innkalt til en forsamtale for å finne ut om dette er et kurs som vil være tilnytte for deg. Det vil bli avholdt kurs en gang pr halvår. Det er opptil åtte deltakere pr.kurs. Kurset består av fire teoribolker av 2,5 time med innlagte pauser. I tillegg til to samlinger a fire timer med fokus på eksponering. Kurset er gratis.

Ønsker du mer informasjon kan du ringe vår råd- og veiledningstelefon, tlf. 917 13 338 mellom kl. 08.00-20.00.

Kursansvarlig:

Grete Engen Tlf:  977 78 222   

Kurs i depresjonsmestring (KID)

Hva er KiD kurs?

Kurs i mestring av depresjon (KiD) er et kognitivt basert kurs for voksne med nedstemthet og/eller depresjonssymptomer, der dette går ut over livskvalitet og funksjonsevne.

Hva går kurset ut på?

Kurset bygger på kognitiv og sosial læringsteori og målet er å bidra til økt mestring av depresjon samt redusere risikoen for tilbakefall. Kurset er basert på undervisning og hjemmeoppgaver. Du som deltaker får opplæring i bruk av metoder og teknikker for å endre de tanke- og handlingsmønster som opprettholder og forsterker din depresjon.

Målet med kurset

Målet er å forkorte varigheten av depresjonen, redusere intensiteten av symptomene og gjenvinne tapte funksjoner. Du skal lære å forebygge depresjon ved å bli klar over egne signaler og kjennetegn, og selv kunne håndtere nedturer og bryte negative tankemønster.

Praktiske opplysninger

Kurset er strukturert og lagt opp etter faste rammer. Kurset blir ledet av godkjente kursledere. Det er 8 til 12 deltakere på hvert kurs. Kurset går over 10 dager à 2,5 time med innlagte pauser. Kursboka, Å mestre depresjon, blir brukt aktivt på hele kurset, den blir delt ut første dagen. Kurset koster kr 500,- . For påmelding til kurset, ta kontakt med kursleder.

Kurset holdes på Lillehammer og tilbys til innbyggere både i Lillehammer, Øyer, Gausdal og Ringebu. Last ned vår KiD brosjyre.

Ønsker du mer informasjon kan du ringe vår råd- og veiledningstelefon mellom kl: 0800-20:00 

Tlf: 917 13 338

Kursledere:

Grete Engen           Tlf. 97 77 82 22

Mari-Anne Botheim Tlf. 95 93 72 64

Bodil Bjørklund        Tlf 94 79 52 50

Anne Skyberg Røseng  Tlf 90 05 84 73

Hasjavvenningskurs (HAP)

Søvnkurs

Hva er søvnkurs?
Bakgrunn for å starte søvnkurs, er at mange har søvnproblemer i ulik grad. Målet med kursrekken er å bidra til bedre søvnkvalitet, og øke bevisstheten om ulike faktorer som påvirker søvnkvalitet.
I dette kurset vil du lære om hva som forårsaker og opprettholder søvnproblemer, samt hva du kan gjøre for å bedre søvnen.

Hva går kurset ut på?
I søvnkurset vil du lære om hva som forårsaker og opprettholder søvnproblemer. Du vil også få kunnskap om hva du kan gjøre for å bedre søvnen. Du vil lære om anerkjente metoder og teknikker for å bedre søvnen. Hjemmeoppgaver og utprøving av metoder/teknikker er en viktig del av kurset.

Målet med kurset
Målet er å få bedret søvn, og kunnskap om benyttelsen av ulike metoder.

Praktiske opplysninger
Kurset er strukturert og lagt opp etter faste rammer. Det er 8 - 14 deltakere på hvert kurs, og kurset holdes på Horsters Minde. Det ligger i krysset Mathiesensgt./Kirkegt. Kurset vil gå over fem kvelder, en gang i uken klokken 13.30 - 15.30. Boka "Min søvndagbok" blir utdelt første kursdag, og skal brukes aktivt gjennom kurset. Det er ett oppfølgingsmøte ca. en måned etter avsluttet kurs. Kurset er gratis.                                                                                                        

Kurset er interkommunalt og vi tar i mot påmeldinger fra Øyer, Gausdal, Ringebu og Lillehammer. For påmelding og mer informasjon kan du ringe vår råd- og veiledningstelefon mellom kl. 08.00-20.00.  


Kursansvarlig:
Anne Skyberg Røseng  Tlf: 900 58 473

Kurs i mestring av belastning (KIB)

Hva er KiB kurs?

Kurs i mestring av belastning  (KiB) er utarbeidet for personer som ønsker å bedre evnen til å mestre belastninger i arbeidsliv og privatliv.

Hva går kurset ut på?

Dette kurset er basert på forståelsen av sammenhengen mellom belastninger i livet, mestring og stress. Det jobbes med å karlegge egne belastninger, og egen mestrings- og tankestil. På kurset benyttes kognitiv teori og metoder. Øvelser er en viktig del av kurset.

Målet med kurset

Målet er å lære metder og teknikker som kan benyttes for å bedre mestring av belastning knyttet til arbeids og privatlibb. Med mestring menes det å finne gode strategier for å håndtere belastninger.

Praktiske opplysninger

Kurset er strukturert og lagt opp etter faste rammer. Kurset blir ledet av godkjente kursledere. Det er 8 til 14 deltakere på hvert kurs. Kurset går over 10 dager à 2,5 time med innlagte pauser. Kursboka, "Å mestre belastning", blir brukt aktivt på hele kurset, den blir delt ut første kursdag. Kurset koster kr 500,- .

Ønsker du mer informasjon kan du ringe vår råd- og veiledningstelefon mellom kl: 0800-20:00

Tlf: 917 13 338

Ansvarlig for kurset:

Bodil Bjørklund (Øyer)   Tlf: 947 95 250

Anne Skyberg Røseng (Lillehammer)  Tlf: 900 58 473