Læringsbrett i Lillehammer-skolen
Lillehammer-skolen startet en pilot med innføring av læringsbrett i 2014, ca 150 elever ved fire skoler fikk den gangen læringsbrett som personlig verktøy.  Piloten ble evaluert i 2016. Lillehammer-skolen valgte iPad som pedagogisk læringsbrett. Elevene på 4. - 10.trinn har læringsbrett 1:1. Elevene på 1. - 3.trinn har delt læringsbrett 1:3 og 1:2, de kan lagre sine arbeider, gjennomføre kartleggingsprøver(3.trinn) og jobbe digitalt på skolen, men har ikke læringsbrettet med hjem. 

Elevene på 4. - 10.trinn har læringsbrettet til disposisjon både på skolen og hjemme. Læringsbrettet brukes i ulike sammenhenger og der det er egnet som verktøy. Lærerne vurderer hva de skal bruke av læringsverktøy tilpasset mål for undervisningen og det veksles mellom digitalt og analogt arbeid. Elevene både leser, skriver og produserer via ulike program og apper. Læringsbrettet bidrar til at elevene er aktive i egen læringsprosess. Læringsbrettet elevene låner av kommunen har et styrt innhold med apper og dekker ulike behov, som på forskjellig måte ivaretar de grunnleggende ferdighetene. Mange apper kan brukes på tvers av fag og på alle klassetrinn.

Nasjonale prøver, kartlegginger, undersøkelser og eksamen gjøres med læringsbrettet. 

Lillehammer-skolen har utdannet tre egne iPad-veiledere, en av disse er i dag ansatt i en 30 % stilling som iPad-veileder. I tillegg har vi en ansatt i 20% stilling som jobber for å heve lærernes kompetanse innen programmering. Lærere i Lillehammer-skolen får opplæring når de skal i gang med iPad, opplæringen er organisert både med kurs og modellering ute i klassene. Veiledning om ulike apper, metoder og praktisk undervisning i egen klasse inngår i opplæringen. Etter gjennomført "kurspakke" kan både skole og lærere be om bistand fra veilederne etter behov. Det å dele gode undervisningsopplegg er en del av det som fungerer veldig godt med iPad. En slik delingskultur er skolene i ferd med å bygge opp. 

En kort beskrivelse av hvordan læringsbrettet brukes som undervisningsverktøy i Lillehammer-skolen finner du her


Digitale ferdigheter og aktive elever i læringsarbeidet
Digitale ferdigheter en naturlig del av grunnlaget for læringsarbeid både i og på tvers av faglige emner. Elevene skal lære seg digital samhandling og kommunikasjon, de skal bruke og forstå bruken av digitalt utstyr, de skal finne og behandle informasjon, de skal produsere og bearbeide og ikke minst lære seg å utøve digital dømmekraft. Når elevene har personlig læringbrett er det svært tilgjengelig, og gir mulighet for nye læringsstrategier både innen ordinær undervisning, tilpasset opplæring og spesialundervisning. Med personlige læringsbrett tar elevene en aktiv rolle i læringsarbeidet og produserer fremfor å være passive tilhørere.

 

Nasjonalt
Senter for IKT i utdanningen fusjonerte 1.januar 2018 med Utdanningsdirektoratet og er nå Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT.
Hege Nilssen, direktør for Utdanningsdirektoratet – direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT sa den gang "Det nye direktoratet skal blant annet bidra til å styrke arbeidet med digital kompetanse og digitalisering i barnehage, skole og lærerutdanning."  

Utdaningsdirektoratet sier noe om arbeidet med digital kompetanse i barnehage og skole, linken til sidene finner du her.

 

Annet
Saksframlegg med evaluering av piloten 2016