Kommunen har en felles plan for godt læringsmiljø(link nederst i artikkelen)

Noen punkter fra planen:

Mål

 • Kommunen og den enkelte skole har et forsvarlig system som sikrer elevenes rettigheter etter Opplæringsloven § 9A.
 • Skolelederne i Lillehammer sørger for at deres skole driver et systematisk, kontinuerlig og kunnskapsbasert arbeid for å fremme elevenes helse, trivsel og læring.
 • Skolene har god praksis i å utvikle og opprettholde et godt og inkluderende læringsmiljø.
 • Alle ansatte på skolen tar et ansvar for å utvikle og opprettholde er godt og inkluderende skolemiljø.
 • Skolene involverer råd og utvalg i arbeidet.

Kjennetegn på et godt læringsmiljø

 • Det er gode relasjoner mellom elevene.
 • Det er trygge relasjoner mellom elev og lærer.
 • Læreren har tydelig og god ledelse av klasser og læringsarbeid.
 • En felles forståelse av normer og regler i skolen.
 • Alle ansatte har et åpent elevsyn og tydelige forventninger til læring.
 • Et godt fysisk miljø for alle i skolen.
 • Et samarbeid mellom hjem og skole som kjennetegnes av medvirkning og åpenhet.

Skolen har hovedansvaret for arbeidet med trygt og godt læringsmiljø. Skolekontoret bidrar og støtter skolene i dette arbeidet.

 

Kilder/dokumenter:
Strategiplan for barnehage og skole 2018 – 2021
Godt læringsmiljø i Lillehammer-skolen, overordnet plan
Merknader til Opplæringslova kap.9A-2
Opplæringsloven kap.9A

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering