Lillehammer kommune skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, kulturell og etnisk bakgrunn.

Åpne søknader behandles ikke særskilt. Alle må søke elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Trenger du veiledning vil kontaktpersonen i annonsen kunne hjelpe deg. 

I følge Offentlighetsloven § 25 kan søkers navn bli offentliggjort selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søker vil i så fall bli orientert om dette.