Ledsagerbeviset kan søkes av alle som har behov for bistand. Bistandsbeviset bør normalt være av minst 2-3 års varighet, og nedre grense er 7 år. Det er den enkelte innehaver av beviset, som velger hvem som skal være ledsager. Det kan være en venn, et familiemedlem, fritidsassistent, fritidskontakt eller andre.

Ledsagerbeviset kan fås ved å sende inn et søknadsskjema for ledsagerbevis. Et bilde må vedlegges digitalt sammen med søknaden, evt. må et passbilde sendes pr. brev. Ved fornyelse av beviset, kan man ta kontakt med Avlastningstjenesten på tlf. 612 58 060 eller fritidskontaktordningen i Kultur og fritid på tlf. 611 05 155.