Beviset vil kunne brukes ved alle institusjoner som mottar offentlig støtte. Det er også flere private bedrifter og arrangementer som aksepterer ledsagerbevis.

  • Ledsagerbeviset kan søkes av alle som har behov for bistand.
  • Bistandsbeviset bør normalt være av minst 2-3 års varighet.
  • Det er ingen nedre aldersgrense.
  • Det er den enkelte innehaver av beviset, som velger hvem som skal være ledsager. Det kan være en venn, et familiemedlem, fritidsassistent, fritidskontakt eller andre.

Ledsagerbeviset kan fås ved å sende inn et søknadsskjema for ledsagerbevis (DOC) (PDF). Et bilde må vedlegges digitalt sammen med søknaden, evt. må et passbilde sendes per brev. Ved fornyelse av beviset, kan man ta kontakt med avlastningstjenesten på tlf. 61 25 80 60 eller fritidskontaktordningen i Kultur og fritid på tlf. 61 10 51 55 eller 955 57 983.