Personer i disse områdene som har behov for legeevakt oppfordres til å ringe legevaktsentralen i Lillehammer 61 25 14 50 som vanlig for kartlegging av tilstand og behov. Dersom det blir nødvendig, vil legevakta koble inn lokale leger som kan ta seg av personer i disse områdene.

Situasjonen er i stadig endring, og det er forventa at flomføringa fører til at legevaktdistriktet vil deles opp i enda flere soner i løpet av natt til torsdag 23. mai.

Lillehammer interkommunale legevakt dekker kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer, Ringebu og nordre Ringsaker.