Kun lekeplasser som ligger på kommunal grunn er omtalt her. De driftes av beboere og velforeninger med unntak av lekeplassutstyret på Sportsplassen, i Jernbaneparken og i Nordre park hvor Lillehammer kommune har sikkerhetskontroll og drift.
Det finnes i tillegg flere lekeplasser på privat grunn som ikke framgår av denne oversikten.
 
Oversikt over lekeplasser på kommunal grunn:
 
1. Ekromskogen
En stor og fire mindre lekeplasser på kommunal grunn innenfor boligfeltet. Opparbeidet og driftes av Ekromskogen huseierlag. 
 
2. Orvet, Øvre Smestad
Liten velholdt lekeplass med huskestativ, benker og bord. Del av større sammenhengende grønnstruktur. Driftsavtale med beboerne.
 
3. Jernbaneparken
Lekeplass bygget for å kunne brukes også av funksjonshemmede. Ligger som del av Jernbaneparken. Driftes av Lillehammer kommune. 
 
4. Sportsplassen
Lekeplass med god standard, som del av større aktivitetsanlegg.  Driftes av Lillehammer kommune.
 
5. Bryggevegen/Dampsagvegen
Huskestativ, benk/bord og lite felt for ballek.  Opparbeidet og driftes av Berget Vel, som  også et par små lekeapparat ved Gamle Skibladnerbrygga
 
6. Weidemannsgate v/tennisbanene
Liten lekeplass som del av nærmiljøanlegget ved tennisbanene. Opparbeidet og driftes av Suttestad vel. 
 
7. Hagevegen
Huskestativ og liten klatrevegg. Bord/benk. Gressflate. Opparbeidet og driftes av Hagesletta velforening. 
 
8. Langsethagen
Lekeplass med huskestativ, bord/benk og asfaltflate med basketkurv. Del av grønnstruktur med sti og balløkke. Opparbeidet og driftes av Langsethagen vel. 
 
9. Øvre Vårsetergrenda, Ryllikvegen
Lekeplass med bord/benk, klatrelek, huskestativ og ballvegg. Del av sammenhengende grønnstruktur. Driftsavtale med Vårsetergrenda Vel.
 
10. Gabbro 2, Røyslimoen
Lekeplass med bord/benk, huske og klatre-/sklielek. Nærhet til barnehage. Opparbeidet og driftes av beboerne.
 
11. Sparagmitten, Røyslimoen
Lekeplass med vippe, bord/benk, sklie/klatrelek, huskestativ og en gammel trebåt. God beliggenhet internt i boligområde. Opparbeidet og driftes av beboerne.
 
12. Hågåvegen
Større område for lek og aktivitet. Driftsavtale med Heimtun borettslag
 
13. Vingarvegen
Forholdsvis ny liten lokal lekeplass. Opparbeidet og driftes av beboere.
 
14. Strandgata, Vingnes
Lekeplass ved Vingnesvika.  Del av sammenhengende grønnstruktur langs Mjøsa. Driftes av Vingnes Vel. 
 
15. Skogen nordre
Liten lekeplass med sandkasse, benker og liten akebakke. Driftes av velforening.
 
16. Skogen midtre
Fin lekeplass i tilknytning til asfaltflate. Driftes av velforening.
 
17. Skogen søre
Fin lekeplass for små barn i tilknytning til kunstgressbane. Driftes av velforening.
 
18. Nordre park
Nordre park ble gjenåpnet høsten 2019 etter et omfattende ombyggingsarbeid. I parken er det masse lekemuligheter for små og store barn. Her finnes klatre- og lekeapparater av ulike slag, samt utendørs fitness og treningsutstyr. Driftes av Lillehammer kommune.